PKN Orlen zakończył badanie dna Bałtyku w ramach projektu budowy morskich farm wiatrowych

O zakończeniu badania dna Bałtyku w ramach projektu budowy morskich farm wiatrowych PKN Orlen poinformował na Twitterze."ORLEN to nie tylko paliwa. Chcemy być wiodącym producentem zielonej energii w Europie Środkowo-Wschodniej" - informują przedstawiciele spółki.

PAP
PKN Orlen zakończył badanie dna Bałtyku w ramach projektu budowy morskich farm wiatrowych

Fot. PKN ORLEN

PKN Orlen pod koniec października rozpoczął badanie parametrów geologicznych dna Bałtyku na terenie koncesji morskiej farmy wiatrowej. Na bazie pozyskanych informacji PKN Orlen przygotuje wstępny projekt techniczny morskiej farmy wiatrowej.

Obszar badań, o łącznej powierzchni ok. 131 km kw., zlokalizowany był ok. 23 km na północ od linii brzegowej Morza Bałtyckiego, na wysokości Choczewa i Łeby.

Jednostka badawcza spędziła na morzu blisko 700 godzin – pracowali na niej m.in. geolodzy, geofizycy, geotechnicy, technicy laboratoryjni oraz wiertnicy.

Prowadzone prace polegały m.in. na wykonaniu serii odwiertów na głębokość kilkudziesięciu metrów pod poziomem dna. Pobrane próbki gruntów zostaną przebadane laboratoryjnie pod kątem cech fizycznych i mechanicznych oraz nośności. W efekcie możliwe będzie stworzenie wstępnego planu rozmieszczenia turbin oraz wstępne określenie optymalnego rodzaju i wielkości konstrukcji wsporczych turbin wiatrowych.

PKN Orlen (poprzez swoją spółkę Baltic Power) posiada koncesję na budowę farm wiatrowych na Bałtyku o maksymalnej łącznej mocy do 1200 MWe.

PODCASTY I GALERIE