PKN Orlen planuje budowę nowej elektrociepłowni w Rafinerii Trzebinia

PKN Orlen planuje budowę nowej elektrociepłowni w należącej do tej spółki Rafinerii Trzebinia. Elektrownia ma ruszyć w 2017 r. Będzie źródłem energii elektrycznej i grzewczej dla odbiorców na terenie trzebińskiej rafinerii, a także sąsiadujących ze spółką.

PAP
PKN Orlen planuje budowę nowej elektrociepłowni w Rafinerii Trzebinia

Fot. PAP/Grzegorz Michałowski

PKN Orlen podał w ogłoszeniu, że poprzez spółkę Energomedia z grupy kapitałowej Rafinerii Trzebinia zamierza rozpocząć przetarg na wykonawcę inwestycji w formule „pod klucz”, czyli zaprojektowanie, dostawy, montaż, rozruch i przekazanie do eksploatacji.

„Zakłada się, że nowa elektrociepłownia rozpocznie pracę w IV kwartale 2017 r.” – poinformował w ogłoszeniu płocki koncern.

Projekt nosi tytuł „Budowa nowego źródła energii elektrycznej i ciepła w oparciu o blok gazowo-parowy, turbinę parową i kotłownię rezerwowo-szczytową wraz z infrastrukturą pomocniczą w ramach grupy kapitałowej Rafinerii Trzebinia”.

PKN Orlen wyjaśnił, że elektrociepłownia składać się ma z części węglowej – fragment obecnej elektrociepłowni wraz z nową turbiną parową, a także z nowej części gazowej złożonej z bloku gazowo-parowego oraz kotłowni rezerwowo-szczytowej opalanej gazem.

W ogłoszeniu płocki koncern podał, że inwestycja będzie wymagała m.in. dostawy i montażu nowej turbiny parowej o mocy ok. 3,5 MWe z generatorem i bloku gazowo-parowego z turbiną gazową o mocy ok. 8 MWe.

PKN Orlen zastrzegł, że potencjalni oferenci, którzy zamierzają uczestniczyć w postępowaniu przetargowym, muszą złożyć do 14 maja list intencyjny, potwierdzający zamiar złożenia oferty. Na 20 maja planowane jest przeprowadzenie wizji lokalnej z potencjalnymi oferentami.

Energomedia z grupy Rafinerii Trzebinia to podmiot energetyki przemysłowej. Spółka zajmuje się produkcją, dystrybucją i sprzedażą m.in. energii elektrycznej oraz ciepła w parze i gorącej wodzie. Zgodnie z decyzją Urzędu Regulacji Energetyki Energomedia została wyznaczona na operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego oraz gazowego.

Według strategii PKN Orlen, spółka ta w latach 2013-17 planuje wydać na inwestycje w grupie kapitałowej 22,5 mld zł, w tym 4,2 mld zł na energetykę. Kwoty przewidywane na poszczególne inwestycje mają być uruchamiane sukcesywnie m.in. w zależności od ekonomiki projektów i sytuacji finansowej.

W swej strategii płocki koncern zakłada ponad czterokrotne zwiększenie do 2017 r. posiadanych mocy wytwórczych w zakresie energii elektrycznej w oparciu o technologie gazowe i produkcję w formule kogeneracji z 345 MWe do 1400 MWe.

W kwietniu 2013 r. PKN Orlen rozpoczął we Włocławku budowę bloku parowo-gazowego z kogeneracją o mocy 463 MWe. Wartość inwestycji to 1,4 mld zł. Blok ruszyć ma tam w IV kw. 2015 r.

W styczniu PKN Orlen podał, że w 2014 r. przewiduje nakłady inwestycyjne na poziomie 3,8 mld zł, z czego ponad połowę zamierza przeznaczyć na rozwój, zwłaszcza na wydobycie i energetykę. W 2013 r. nakłady inwestycyjne wyniosły tam 3 mld zł, w tym 138 mln zł na energetykę.

PKN Orlen informował PAP w marcu, że w drugiej połowie roku spółka planuje rozstrzygnąć przetarg, dotyczący wyboru głównego wykonawcy turbozespołu o mocy 70 MWe w elektrociepłowni zakładu głównego w Płocku. Projekt ten jest powiązany z planem budowy bloku gazowo-parowego o mocy do 600 MWe.

Według PKN Orlen, turbozespół ma produkować energię elektryczną, w kogeneracji z wytwarzaniem ciepła, na potrzeby zakładu głównego, a także odbiorców zewnętrznych. Termin rozpoczęcia realizacji turbozespołu jest uzależniony od wyniku ostatecznej analizy projektu, dotyczącego budowy w Płocku bloku gazowo-parowego o mocy od 450 do 600 MWe. Decyzja dotycząca tej inwestycji spodziewana jest także w drugiej połowie tego roku.

W grudniu 2013 r. PKN Orlen uzyskał kredyt długoterminowy w ramach Programu „Inwestycje Polskie” z Banku Gospodarstwa Krajowego. Maksymalna wartość finansowania w ramach podpisanej umowy kredytowej to 1 mld zł. Jak podał wtedy płocki koncern, środki z kredytu zostaną wykorzystane głównie na wsparcie realizacji strategii energetycznej spółki. Ostateczny termin spłaty kredytu to grudzień 2025 r.

PODCASTY I GALERIE