Gospodarka
PAP

PKN Orlen planuje budowę nowej elektrociepłowni w Rafinerii Trzebinia

PKN Orlen planuje budowę nowej elektrociepłowni w należącej do tej spółki Rafinerii Trzebinia. Elektrownia ma ruszyć w 2017 r. Będzie źródłem energii elektrycznej i grzewczej dla odbiorców na terenie trzebińskiej rafinerii, a także sąsiadujących ze spółką.

PKN Orlen podał w ogłoszeniu, że poprzez spółkę Energomedia z grupy kapitałowej Rafinerii Trzebinia zamierza rozpocząć przetarg na wykonawcę inwestycji w formule „pod klucz”, czyli zaprojektowanie, dostawy, montaż, rozruch i przekazanie do eksploatacji.

„Zakłada się, że nowa elektrociepłownia rozpocznie pracę w IV kwartale 2017 r.” – poinformował w ogłoszeniu płocki koncern.

Projekt nosi tytuł „Budowa nowego źródła energii elektrycznej i ciepła w oparciu o blok gazowo-parowy, turbinę parową i kotłownię rezerwowo-szczytową wraz z infrastrukturą pomocniczą w ramach grupy kapitałowej Rafinerii Trzebinia”.

PKN Orlen wyjaśnił, że elektrociepłownia składać się ma z części węglowej – fragment obecnej elektrociepłowni wraz z nową turbiną parową, a także z nowej części gazowej złożonej z bloku gazowo-parowego oraz kotłowni rezerwowo-szczytowej opalanej gazem.

W ogłoszeniu płocki koncern podał, że inwestycja będzie wymagała m.in. dostawy i montażu nowej turbiny parowej o mocy ok. 3,5 MWe z generatorem i bloku gazowo-parowego z turbiną gazową o mocy ok. 8 MWe.

PKN Orlen zastrzegł, że potencjalni oferenci, którzy zamierzają uczestniczyć w postępowaniu przetargowym, muszą złożyć do 14 maja list intencyjny, potwierdzający zamiar złożenia oferty. Na 20 maja planowane jest przeprowadzenie wizji lokalnej z potencjalnymi oferentami.

Energomedia z grupy Rafinerii Trzebinia to podmiot energetyki przemysłowej. Spółka zajmuje się produkcją, dystrybucją i sprzedażą m.in. energii elektrycznej oraz ciepła w parze i gorącej wodzie. Zgodnie z decyzją Urzędu Regulacji Energetyki Energomedia została wyznaczona na operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego oraz gazowego.

Według strategii PKN Orlen, spółka ta w latach 2013-17 planuje wydać na inwestycje w grupie kapitałowej 22,5 mld zł, w tym 4,2 mld zł na energetykę. Kwoty przewidywane na poszczególne inwestycje mają być uruchamiane sukcesywnie m.in. w zależności od ekonomiki projektów i sytuacji finansowej.

W swej strategii płocki koncern zakłada ponad czterokrotne zwiększenie do 2017 r. posiadanych mocy wytwórczych w zakresie energii elektrycznej w oparciu o technologie gazowe i produkcję w formule kogeneracji z 345 MWe do 1400 MWe.

W kwietniu 2013 r. PKN Orlen rozpoczął we Włocławku budowę bloku parowo-gazowego z kogeneracją o mocy 463 MWe. Wartość inwestycji to 1,4 mld zł. Blok ruszyć ma tam w IV kw. 2015 r.

W styczniu PKN Orlen podał, że w 2014 r. przewiduje nakłady inwestycyjne na poziomie 3,8 mld zł, z czego ponad połowę zamierza przeznaczyć na rozwój, zwłaszcza na wydobycie i energetykę. W 2013 r. nakłady inwestycyjne wyniosły tam 3 mld zł, w tym 138 mln zł na energetykę.

PKN Orlen informował PAP w marcu, że w drugiej połowie roku spółka planuje rozstrzygnąć przetarg, dotyczący wyboru głównego wykonawcy turbozespołu o mocy 70 MWe w elektrociepłowni zakładu głównego w Płocku. Projekt ten jest powiązany z planem budowy bloku gazowo-parowego o mocy do 600 MWe.

Według PKN Orlen, turbozespół ma produkować energię elektryczną, w kogeneracji z wytwarzaniem ciepła, na potrzeby zakładu głównego, a także odbiorców zewnętrznych. Termin rozpoczęcia realizacji turbozespołu jest uzależniony od wyniku ostatecznej analizy projektu, dotyczącego budowy w Płocku bloku gazowo-parowego o mocy od 450 do 600 MWe. Decyzja dotycząca tej inwestycji spodziewana jest także w drugiej połowie tego roku.

W grudniu 2013 r. PKN Orlen uzyskał kredyt długoterminowy w ramach Programu „Inwestycje Polskie” z Banku Gospodarstwa Krajowego. Maksymalna wartość finansowania w ramach podpisanej umowy kredytowej to 1 mld zł. Jak podał wtedy płocki koncern, środki z kredytu zostaną wykorzystane głównie na wsparcie realizacji strategii energetycznej spółki. Ostateczny termin spłaty kredytu to grudzień 2025 r.


Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
Radar Wileński – Poinformuj nas!