PKN Orlen odkupił zapasy ropy naftowej

PKN Orlen wcześniej niż zakłada umowa odkupił zapasy obowiązkowe ropy od spółki Cranbell, sprzedane w czerwcu 2014 r. Łączna wartość transakcji to ok. 2,67 mld zł. Uwzględnia ona rozliczenie kontraktu terminowego zabezpieczającego cenę zakupu surowca i notowania rynkowe.

PAP
PKN Orlen odkupił zapasy ropy naftowej

Fot. PAP/EPA

Jak poinformował w komunikacie wiceprezes PKN Orlen ds. finansowych Sławomir Jędrzejczyk, o wcześniejszym odkupieniu zapasów zdecydowano m.in. z uwagi na dobrą sytuację płynnościową spółki i niski poziom jej zadłużenia.

„Dobra sytuacja płynnościowa, także historycznie niski poziom zadłużenia koncernu oraz stopniowa redukcja poziomu zapasów obowiązkowych na skutek zmiany ustawy, pozwoliły nam dokonać wcześniejszego niż przewiduje umowa, odkupu zapasów” – wyjaśnił Jędrzejczyk. Zaznaczył przy tym, że PKN Orlen z uwagą obserwuje sytuację na rynku i nie wyklucza „kolejnej odsprzedaży puli zapasów w przyszłości celem dywersyfikacji źródeł finansowania”.

Cranbell jest spółką specjalnego przeznaczenia, prowadzącą obrót ropą naftową. Jej właścicielem w 81 proc. jest holenderska spółka Cranbell B.V., a w 19 proc. RBS Investments Netherlands B.V.

Zgodnie z zapisami umowy zawartej w czerwcu 2014 r., która miała obowiązywać do stycznia 2016 r., PKN Orlen odkupił od Cranbell zapasy i przejął prawo ich własności 12 sierpnia 2015 r. Wartość wykupowanej ropy to ok. 301 mln USD, czyli ponad 1,13 mld zł, a jej cena została ustalona w oparciu o notowania rynkowe.

W chwili zawarcia umowy z Cranbell na utworzenie i utrzymywanie zapasów ropy, PKN Orlen zabezpieczył cenę odkupu surowca kontraktem terminowym. Rozliczenie tej transakcji zabezpieczającej powiększy wartość transakcji odkupu o ok. 406 mln USD, czyli ponad 1,53 mld zł. Rozliczenie nastąpi 14 sierpnia 2015 r.

PKN Orlen podając skonsolidowane wyniki finansowe na koniec drugiego kwartału tego roku informował, że w tym czasie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły 2,7 mld zł, a poziom zadłużenia 4,4 mld zł, co oznacza spadek o 1,8 mld zł w porównaniu z pierwszym kwartałem.

Według PKN Orlen, zapasy obowiązkowe wykazane w bilansie na koniec drugiego kwartału tego roku wyniosły 3,9 mld zł, z czego w Polsce 3,5 mld zł.

PODCASTY I GALERIE