PKN Orlen nie wyklucza dywidendy za 2014 r.

PKN Orlen nie wyklucza wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy za 2014 r. z kapitału zapasowego. Wiceprezes ds. finansowych spółki Sławomir Jędrzejczyk przyznał, że kwestia dywidendy dotyczy raczej jej poziomu, a nie tego czy będzie ona wypłacana.

PAP
PKN Orlen nie wyklucza dywidendy za 2014 r.

Fot. PAP/Grzegorz Michałowski

PKN Orlen w ramach skonsolidowanych wyników finansowych za 12 miesięcy 2014 r. podał m.in. w piątek, że ujęciu jednostkowym strata netto wyniosła w tym czasie 4,67 mld zł.

„Jeżeli chodzi o stratę netto to patrzymy na cash flow, na przepływy pieniężne, patrzymy na naszą sytuacją płynnościową i zgodnie z przepisami jesteśmy w stanie wypłacić dywidendę z kapitału zapasowego” – oświadczył Jędrzejczyk podczas piątkowej konferencji prasowej. Zaznaczył przy tym, że decyzja odnośnie dywidendy płockiego koncernu będzie oparta właśnie o cash flow, „a nie o stratę netto, która teoretycznie uniemożliwiłaby wypłatę takiej dywidendy”.

Jędrzejczyk zastrzegł jednocześnie, iż na ostateczną, rozstrzygającą decyzję w kwestii dywidendy płockiego koncernu należy jeszcze poczekać „Myślę, że w ciągu kilku miesięcy, patrząc na rozwój wydarzeń w pierwszym kwartale, będziemy w stanie taką dywidendę zarekomendować” – oświadczył. „Można założyć, że jesteśmy zdeterminowani żeby być spółką dywidendową, więc raczej jest kwestia, jaki poziom dywidendy, a nie czy będziemy płacić” – podsumował wiceprezes płockiego koncernu.

Dywidenda PKN Orlen za 2013 r. wyniosła 1,44 zł na jedną akcję. Z zysku netto spółki za 2013 r., wynoszącego ponad 617,6 mln zł na dywidendę przeznaczono tam 615,9 mln zł, a pozostała kwota w wysokości prawie 1,8 mln zł trafiła na kapitał zapasowy spółki.

Pierwszą dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 0,05 zł na jedną akcję płocki koncern wypłacił z zysku za 1999 r. Identyczną kwotę dywidendy koncern wypłacił z zysku za 2000 r. W kolejnych latach wysokość dywidendy wynosiła tam: z zysku za 2001 r. – 0,12 zł, za 2002 r. – 0,14 zł i za 2003 r. – 0,65 zł na jedną akcję.

Największą dywidendę PKN Orlen wypłacił z zysku netto za 2004 r. – kwota ta wyniosła wtedy 2,13 zł na jedną akcję. Dywidenda za 2007 r. wyniosła z kolei 1,62 zł na jedną akcję. W latach 2005-06 oraz 2008-11 spółka nie wypłacała dywidendy. Dywidenda za 2012 r. wyniosła z kolei 1,50 zł na akcję.

PODCASTY I GALERIE