PKN Orlen chce opracować nową metodę odzysku jonów metali ze ścieków

PKN Orlen chce opracować nową metodę odzysku jonów metali ze ścieków powstających w procesie wytwarzania kwasu tereftalowego. Spółka zamierza pozyskać wsparcie m.in. do prowadzenia badań przemysłowych.

PAP
PKN Orlen chce opracować nową metodę odzysku jonów metali ze ścieków

Fot. PAP / Marcin Bednarski

PKN Orlen zapowiada, że w ramach projektu planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie w konkursie „Szybka Ścieżka” dla dużych przedsiębiorstw z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).

W środę PKN Orlen ogłosił zapytanie dotyczące warunków handlowych związanych ze wsparciem prac badawczo – rozwojowych w ramach projektu „Opracowanie nowej metody odzysku jonów metali ze ścieków powstających w procesie wytwarzania kwasu tereftalowego”. Oferty można składać do 26 marca.

„PKN Orlen zamierza realizować projekt badawczy +Opracowanie nowej metody odzysku jonów metali ze ścieków powstających w procesie wytwarzania kwasu tereftalowego – instalacja PTA we Włocławku+, w ramach którego planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie w konkursie +Szybka Ścieżka+ dla dużych przedsiębiorstw, działania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju” – podała w ogłoszeniu spółka.

Według PKN Orlen „głównym celem projektu będą badania nad możliwością opracowania nowatorskich materiałów do odzysku jonów metali o bardziej korzystnych właściwościach w porównaniu do używanych obecnie”.

Spółka zaznaczyła, że prace wskazane w ogłoszonym zapytaniu, w tym np. obejmujące analizy eksperckie i interpretację dotychczas zgromadzonych danych i dokumentacji technicznej oraz zaplanowanie, określenie zakresu i przeprowadzenie badań laboratoryjnych, będą realizowane w ciągu „ok. 24 miesięcy”.

„Termin rozpoczęcia prac objętych niniejszym zapytaniem o informacje, nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu pozytywnej opinii NCBR, w zakresie współfinansowania projektu” – wyjaśnił płocki koncern.

Instalacja PTA, czyli wytwórnia kwasu tereftalowego, znajduje się we włocławskim Anwilu, spółce z grupy PKN Orlen. Kompleks o zdolności produkcyjnej 600 tys. ton rocznie został otwarty w 2011 r. – PTA jest podstawowym surowcem do produkcji PET – politereftalanu etylenu, z którego powstają opakowania oraz włókna poliestrowe.

W 2013 r. Anwil uruchomił ekologiczną suszarnię osadów umożliwiająca m.in. wykorzystanie biogazu powstającego w procesie z biologicznego oczyszczania ścieków pochodzących z instalacji PTA.

PODCASTY I GALERIE