PKB per capita w 2016 r. na Litwie wyższy niż w Polsce

Według Eurostatu różnice w zamożności gospodarstw domowych i PKB stanowią odzwierciedlenie bieżących zmian tych gospodarek i są wynikiem procesów historycznych.

PAP
PKB per capita w 2016 r. na Litwie wyższy niż w Polsce

Fot. PAP / Lech Muszyński

Europejski Urząd Statystyczny poinformował, że PKB per capita w 2016 r., wyrażony według standardów siły nabywczej (PPS), osiągnął w Polsce 68 proc. średniej unijnej, na Litwie – 75 proc.

PKB liczone na mieszkańca UE – według siły nabywczej – wahał się między 49 proc. średniej UE w Bułgarii i 258 proc. w Luksemburgu. A jeżeli chodzi o zamożność gospodarstw domowych, to wskaźnik średniej unijnej w ub.r. wahał się między 53 proc. – w Bułgarii i 132 proc. – w Luksemburgu.

Kraje, które w ub.r. przekroczyły średni unijny wskaźnik PKB per capita to m.in. Irlandia (183 proc.), Austria i Holandia – po 128 proc., Szwecja i Niemcy – po 123 proc., Belgia – 118 proc.

Litwa wypada lepiej na tym tle niż Polska, a także Chorwacja (60 proc.), Łotwa (65 proc.), Węgry (67 proc.). Jeśli chodzi o kraje strefy euro ten wskaźnik wyniósł 106 proc., a samej UE – 100 proc.

PODCASTY I GALERIE