Pierwszy Business Mixer Polsko-Litewskiej Izby Handlowej

"Współpraca gospodarcza między dwoma krajami sprawia, że firmy stają się konkurencyjne także na lokalnym rynku" - mówił prezes Polsko-Litewskiej Izby Handlowej Jarosław Niewierowicz. W poniedziałek (1 czerwca) w Hotelu Kempinski w Wilnie odbył się pierwszy Business Mixer zorganizowany przez izbę.

zw.lt
Pierwszy Business Mixer Polsko-Litewskiej Izby Handlowej

Fot. Małgorzata Kozicz

Podczas imprezy zaprezentowano czterech nowych członków izby: Kempinski Hotel Cathedral Square, kancelarię prawną Triniti działająca w trzech krajach nadbałtyckich, litewską firmę budowlaną Investbudas LT działającą w obszarze termomodernizacji budynków oraz polskiego producenta dań gotowych firmę U-Jędrusia.

„To, że państwo jesteście tutaj dzisiaj, potwierdza, że podzielacie wagę tego pomysłu. Nasi członkowie, którzy zakładali izbę, również uznali, że takie stowarzyszenie jest potrzebne i pożyteczne. Rozumieliśmy, że zapełniamy pewną niszę. Izba będzie wspierała dalszy rozwój dwustronnych stosunków gospodarczych, których wyrazem jest 4 mld euro obrotu rocznego” – powiedział witając zebranych Jarosław Niewierowicz, prezes Polsko-Litewskiej Izby Handlowej.

„Żyjemy w otwartej Unii Europejskiej, rynek jest otwarty na usługi i towary, firmy z pewnością mają bardzo duże możliwości, żeby zaistnieć na rynkach zewnętrznych. Jest to korzystne dla nich nie tylko ze względu na zwiększenie sprzedaży, dochodów, możliwość nauki i zdobywania know-how. Taka współpraca sprawia też, że na własnym rynku te firmy stają się bardziej konkurencyjne, więcej produkują. W ten sposób przykładają się do wzrostu narodowej gospodarki, utrzymują miejsca pracy czy nawet zwiększają zatrudnienie. Musimy zauważyć, że Litwa i Polska są krajami o wzrostowych gospodarkach, PKB naszych krajów rośnie. Trwa kolejny okres finansowania europejskiego, co stwarza duże możliwości w różnych sektorach gospodarki. W pracy izby będziemy się opierali na zasadach wolnego rynku, na zdrowej konkurencji, będziemy się starali pracować na rzecz waszego sukcesu w Polsce i na Litwie” – mówił Niewierowicz.

Prezes Izby wskazał na duże zainteresowanie Izbą firm po obu stronach granicy. Pomysł Business Mixera ma u swoich podstaw założenie, że ważnym aktywem współczesnych organizacji jest kapitał społeczny – kontakty międzyludzkie, możliwość pokazania pomysłów biznesowych, wzajemne zrozumienie i zaufanie. Postanowiono, że jedną z form budowania kapitału społecznego Izby będzie Business Mixer.

„Business Mixer stanie się cyklicznym wydarzeniem Izby i będzie organizowany raz na trzy miesiące“ – poinformował Piotr Hajdecki, dyrektor wykonawczy Polsko-Litewskiej Izby Handlowej. „Ma on być miejscem spotkania osób działających w obszarze polsko-litewskiej współpracy gospodarczej. Będzie też okazją zaprezentowania naszym gościom nowych członków Izby“ – dodał Hajdecki.

Izba została zarejestrowana 17 marca br. Założyło ją 7 firm z obu krajów i dwie osoby fizyczne. Izba prowadzi aktywną działalność – w kwietniu, wspólnie z estońską izbą handlową złożyła wizytę w Kowieńskiej Strefie Ekonomicznej, jest partnerem debat „Energy Dialogue in Seimas“, była partnerem Energy Forum, które odbyło się w maju tego roku w Wilnie.

W czerwcu, wspólnie z Ambasadą Litwy w Warszawie, Izba zorganizuje spotkanie dla litewskich firm działających lub planujących działalność na polskim rynku, a wspólnie z polskim Ministerstwem Gospodarki – spotkanie dla polskich firm zainteresowanych Litwą.

PODCASTY I GALERIE