Pieniądze na dziecko wzrosną do 50 euro

Od stycznia przyszłego roku na Litwie comiesięczne świadczenie na dzieci wzrośnie z obecnych 30 do 50 euro – tak postanowił dzisiaj Sejm.

BNS
Pieniądze na dziecko wzrosną do 50 euro

Fot. BNS/Josvydas Elinskas

Za zwiększeniem pieniędzy dla dzieci opowiedziało się 109 posłów, czterech wstrzymało się od głosu, dwóch opowiedziało się przeciwko.

Pieniądze są przyznawane na każde dziecko – niezależnie od dochodów rodziny – poniżej 18 roku życia, a jeżeli się uczy – do 21 roku życia. Dzieci z rodzin wielodzietnych (co najmniej z trojgiem dzieci), dzieci niepełnosprawne, a także z rodzin o niższych dochodach otrzymają w przyszłym roku 70 euro.

PODCASTY I GALERIE