PGZ buduje kwalifikacje zawodowe na uczelniach

Polska Grupa Zbrojeniowa rozpoczęła wdrożenie programu HR-owego, który zapewni spółce stały stabilny rozwój oraz pozyskiwanie najlepszych kadr. Jego celem jest także utrzymanie w ramach całej grupy kapitałowej kluczowych kompetencji i kwalifikacji zawodowych.

zw.lt
PGZ buduje kwalifikacje zawodowe na uczelniach

Podczas odbywającego się w Warszawie Kongresu Edukacji i Rozwoju PGZ zaprezentuje kilka wybranych przedsięwzięć z obszaru budowy marki pracodawcy z wyboru. Program jest adresowany zarówno do 17,5 tys. obecnych pracowników grupy, jak i do uczestników rynku pracy – ekspertów, specjalistów, absolwentów oraz studentów.

– Przed grupą kapitałową PGZ stoją ambitne cele biznesowe. Rolą HR w najbliższym czasie będzie więc zapewnienie organizacji kadr, które będą je skutecznie realizować. – mówi Małgorzata Konopacka, odpowiedzialna za zarządzanie zasobami ludzkimi w PGZ – Ze względu na zdywersyfikowaną działalność i unikalne, innowacyjne rozwiązania, potrzebujemy pracowników o ściśle określonych kompetencjach, specjalizacjach i umiejętnościach. Jednym ze sposobów na ich pozyskanie jest współpraca z uczelniami wyższymi nad bardziej efektywnym dopasowaniem oferty edukacyjnej do potrzeb biznesu.

Obecna sytuacja na rynku pracy wskazuje, że tradycyjna rekrutacja może okazać się nieefektywna. PGZ zacieśnia więc współpracę z uczelniami wyższymi, a docelowo także planuje zwrócić się do szkół średnich, by już na tym etapie profilować przyszłe kadry dla krajowego sektora obronnościowego. Program ma ułatwić spółce dotarcie do wybitnych młodych ludzi, którzy w przyszłości będą mogą zasilić jej szeregi.

Założenia współpracy PGZ z uczelniami i szkołami zostaną nakreślone podczas debaty „Kwalifikacje rynkowe – konkurencja czy uzupełnienie systemu kształcenia zawodowego” w ramach bloku edukacji zawodowej Kongresu Edukacja i Rozwój. Organizatorem Kongresu, który tradycją sięga 1999 roku, jest m.in. Wolters Kluwer. Coroczne wydarzenie integruje środowisko ekspertów edukacji wokół najważniejszych zagadnień związanych z tworzeniem warunków do wszechstronnego rozwoju, zarówno jednostek, jak i społeczeństwa.

PGZ S.A. jest liderem grupy kapitałowej skupiającej ponad 60 spółek wyspecjalizowanych w różnych obszarach rynku obronnościowego. GK PGZ zatrudnia obecnie 17,5 tys. specjalistów w całym kraju. Roczne obroty spółki sięgają 5 mld zł. Jest jednym z największych koncernów obronnych w Europie Środkowo-Wschodniej.

powrót do listy aktualności

PODCASTY I GALERIE