PGNiG zyska lepszy dostęp do rynku LNG w państwach nadbałtyckich

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo wchodzi na małoskalowy rynek gazu skroplonego na Litwie. Firma będzie wyłącznym użytkownikiem nabrzeżnej stacji odbioru i przeładunku LNG małej skali w Kłajpedzie. Umowa podpisana z "Klaipedos Nafta" będzie obowiązywała od kwietnia 2020 roku przez 5 lat.

IAR
PGNiG zyska lepszy dostęp do rynku LNG w państwach nadbałtyckich

Fot. Ministerstwo Energetyki Litwy

Instalacja znajduje się u wejścia do portu w Kłajpedzie, który położony jest około 7 kilometrów od pływającego terminala gazu FSRU.

Prezes „Klaipėdos Nafta” Darius Šilenskis podkreślił, że rozwój małego rynku LNG w krajach bałtyckich i w Polsce daje wiele możliwości zwiększenia dostępności dostaw energii dla przedsiębiorstw w całym regionie.

„Mam nadzieję, że nasza współpraca przyczyni do większego upowszechnienia LNG w miejsce standarowych paliw w porcie w Kłajpedzie i na całej Litwie” – powiedział Darius Šilenskis.

Z nim się zgadza również minister energetyki Litwy.

„Dzięki tej umowie partnerstwo strategiczne Litwa-Polska w dziedzinie energetyki rozszerza się na nowe horyzonty. Mamy przykład praktycznej współpracy, a nie teoretycznej. To dobra wiadomość dla regionu i użytkowników gazu ziemnego, ponieważ oznacza dalszy rozwój rynku LNG, zwiększenie dostępności LNG dla odbiorców mieszkających poza siecią oraz bardziej konkurencyjne ceny” – twierdzi minister energetyki Žygimantas Vaičiūnas.

„LNG w Kłajpedzie zapewni PGNiG lepszy dostęp do rynku w krajach bałtyckich i zwiększy konkurencyjność firmy dla klientów w północno-wschodniej Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Z punktu widzenia bezpieczeństwa jest istotne, aby PGNiG samodzielnie określiło, kto będzie pozyskiwał i dostarczał LNG do stacji dystrybucyjnej na Litwie” – mówi Piotr Woźniak, Prezes Zarządu PGNiG.

Przedsięwzięcie wpisuje się w politykę zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego regionu.

PODCASTY I GALERIE