PGNiG: Brak podstaw do uchylenia wyroku Trybunału Arbitrażowego

Gazprom złożył do Sądu Apelacyjnego w Sztokholmie skargę o uchylenie wyroku Trybunału Arbitrażowego ustanawiającego nowa formułę cenową w kontrakcie jamalskim. Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa ocenia, że nie ma podstaw do uchylenia korzystnego dla polskiej spółki wyroku.

zw.lt
PGNiG: Brak podstaw do uchylenia wyroku Trybunału Arbitrażowego

Fot. pgnig.pl

Jak poinformowało na swojej stronie PGNiG, spółka będzie mogła szczegółowo ustosunkować się do treści wniosku po jego formalnym doręczeniu. „Należy jednak podkreślić, że Sąd Apelacyjny w Sztokholmie bada zaskarżone postępowanie arbitrażowe jedynie pod względem proceduralnym i nie ma możliwości zmiany wyroku Arbitrażu w zakresie merytorycznym. W szczególności, wniesienie skargi przez Gazprom nie wpływa na realizację wyroku arbitrażowego, co oznacza, że obie strony mają obowiązek stosować nową formułę cenową” – informuje PGNiG.

PGNiG przypomina, że 30 marca 2020 roku Trybunał Arbitrażowy w Sztokholmie wydał wyrok, w którym uznał argumenty Spółki i zmienił sposób ustalania ceny dostaw gazu w kontrakcie jamalskim. Nowa formuła cenowa jest bezpośrednio i w istotny sposób powiązana z notowaniami gazu na rynkach zachodnioeuropejskich. Tym samym Trybunał potwierdził, że obowiązujące wcześniej w kontrakcie jamalskim ceny były nierynkowe.

Zgodnie z wyrokiem nowa formuła cenowa obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 roku, kiedy PGNiG wystąpiło z wnioskiem o zmianę sposobu ustalania ceny.

źródło: pgnig.pl

PODCASTY I GALERIE