Olechnowicz ponownie prezesem Lotosu

Rozstrzygnięto konkurs na prezesa zarządu Grupy Lotos IX kadencji. Prezesem paliwowej spółki z Gdańska został ponownie Paweł Olechnowicz. W stosunku do pozostałych stanowisk w zarządzie Rada Nadzorcza postanowiła kontynuować postępowanie konkursowe. Pozostali członkowie zarządu zostaną powołani przed końcem kadencji obecnego zarządu, czyli do 28 czerwca 2015 roku.

lotos.pl
Olechnowicz ponownie prezesem Lotosu

Fot. BFL

Paweł Olechnowicz funkcję Prezesa Zarządu Grupy LOTOS S.A. pełni od 12.03.2002 roku. Zarządza, kieruje oraz ponosi odpowiedzialność za całokształt działalności Grupy Kapitałowej LOTOS. Pełni również obowiązki Przewodniczącego Rady Dyrektorów LOTOS Exploration and Production Norge AS oraz Rady Dyrektorów LOTOS Geonafta.

Ukończył Wydział Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Podyplomowe Studia na Politechnice Gdańskiej – Organizacja, Ekonomika i Zarządzanie Przemysłem oraz MBA INSEAD, Fontainebleau, a także wiele specjalistycznych szkoleń krajowych i zagranicznych z zakresu zarządzania.

W 1977 roku rozpoczął karierę zawodową w Zakładach Mechanicznych „Zamech” w Elblągu (od 1990 r. ABB Zamech Sp. z o. o.). W latach 1990-1996 był Prezesem Zarządu i Dyrektorem Generalnym ABB Zamech Ltd. i jednocześnie w latach 1994 – 1996 pełnił funkcję Wiceprezesa ABB Polska. Kolejne dwa lata pracował w centrali ABB Ltd. w Zurichu na stanowisku Wiceprezesa na Europę Centralną i Wschodnią. W latach 1999-2000 pełnił funkcję Wiceprezesa i Zastępcy Dyrektora Generalnego w ZML Kęty S.A. Od 2001r. kierował założoną przez siebie firmą konsultingową Paweł Olechnowicz – Consulting.

PODCASTY I GALERIE