Parlament Europejski przyjął budżet na rok 2016

Parlament Europejski przyjął w środę budżet UE na 2016 r. ze środkami na zobowiązania wynoszącymi 155 mld euro, a środkami na płatności 143,9 mld euro. UE przeznaczy więcej środków w przyszłym roku na łagodzenie kryzysu migracyjnego.

PAP
Parlament Europejski przyjął budżet na rok 2016

Fot. PAP/EPA

Za przyjęciem budżetu głosowało 516 europosłów, przeciwnych było 179, ośmiu wstrzymało się od głosu.

Plan wydatków na przyszły rok przewiduje przeznaczenie 1,6 mld euro więcej, niż proponowała KE, na pomoc krajom najbardziej dotkniętym kryzysem migracyjnym, a także zapewnienie schronienia i wsparcia humanitarnego uchodźcom.

Zwiększony o prawie 32 mln euro ma być również budżet programu finansowania badań naukowych i innowacji Horyzont 2020. Zaplanowano na niego w sumie 9,54 mld euro.

Przewidziano też 698 mln euro wsparcia dla europejskich rolników dotkniętych rosyjskim embargiem, a także trudną sytuacją w sektorach mlecznym i wieprzowym.

W osobnym głosowaniu, które dotyczyło budżetu na obecny rok, PE zwrócił się do państw członkowskich o przeznaczenie 2,3 mld euro nieplanowanych wpływów z grzywien i wyższych niż planowano dochodów z ceł na fundusze powiernicze na rzecz Afryki oraz Syrii. Środki te mają pomóc zaradzić przyczynom migracji oraz wspierać uchodźców w Syrii i pobliżu tego kraju.

PODCASTY I GALERIE