Państwa UE brakującą energię odnawialną kupią na Litwie?

Kraje, które nie  wypełnią zobowiązań w zakresie produkcji energii odnawialnej w roku 2020, brakującą, “wirtualną” energię odnawialną  będą mogły kupić m.in. od Litwinów, pisze cire.pl.

zw.lt
Państwa UE brakującą energię odnawialną kupią na Litwie?

Fot. PAP/EPA / CHRISTIAN CHARISIUS/POOL

W 2015 r. już 11 krajów UE wypełniło swoje cele na 2020 r – w zakresie produkcji energii odnawialnej. Jednym z krajów, które już w 2015 r. wypełniły swój cel OZE na 2020 r., jest Litwa, która posiadała wówczas udział OZE w krajowym zużyciu energii na poziomie 25,8 proc., podczas gdy cel tego państwa na rok 2020 wyznaczono na 23 proc.

W ramach bilateralnej umowy Litwa zgodziła się dostarczyć wirtualne nadwyżki zielonej energii Luksemburgowi w latach 2018-2020.
Takie mechanizmy kooperacji dają krajom członkowskim większą elastyczność w realizacji celów OZE. W przypadku Litwy będzie to wsparcie dla karkowej gospodarki.

Jak wynika z ostatnich danych Eurostatu na temat udziału OZE w krajowych miksach energetycznych państw Unii Europejskiej, w 2015 r. udział energii odnawialnej w krajowym zużyciu energii brutto wynosił w naszym kraju 11,8 proc., podczas gdy nasz cel na 2020 r. to udział na poziomie 15 proc. Do jego wypełnienia mamy jeszcze parę lat, jednak patrząc na to, co dzieje się w inwestycjach w krajowym sektorze OZE, możemy mocno wątpić w zapowiedzi Ministerstwa Energii, że cel na 2020 r. uda się osiągnąć.

PODCASTY I GALERIE