Otwarcie kolejnych stacji mostu Polska-Litwa

W czwartek (16 lipca) przekazana zostanie do eksploatacji stacja elektroenergetyczna 400/110 kV Siedlce Ujrzanów oraz linia 400 kV Miłosna – Siedlce Ujrzanów, co stanowi element projektu budowy połączenia transgranicznego pomiędzy Polską a Litwą.

zw.lt
Otwarcie kolejnych stacji mostu Polska-Litwa

Fot. zw.lt

W uroczystym otwarciu stacji elektroenergetycznej Siedlce Ujrzanów, projektu Mostu energetycznego Polska-Litwa, weźmie udział wicepremier, minister gospodarki RP Janusz Piechociński.

SE Siedlce Ujrzanów jest trzecią stacją, po SE Ołtarzew oraz SE Łomża, która została wybudowana w ramach strategicznego Projektu budowy połączenia elektroenergetycznego Polska – Litwa.

Kolejnym sfinalizowanym zadaniem, jest również linia przesyłowa 400 kV łącząca SE Miłosna z nową SE Siedlce Ujrzanów – druga inwestycja liniowa zaplanowana do realizacji w Projekcie polsko-litewskiego mostu elektroenergetycznego.

Celem całego Projektu jest połączenie rynku europejskiego oraz rynków energii elektrycznej dziewięciu krajów bałtyckich (w tym Litwy, Łotwy i Estonii). Realizacja projektu nie tylko wzmocni bezpieczeństwo energetyczne w Europie, ale również przyczyni się do poprawy jakości i niezawodności zasilania odbiorców energii elektrycznej w centralnej i północno-wschodniej Polsce, poprzez wzmocnienie i rozbudowę krajowej sieci przesyłowej na tym obszarze.

PODCASTY I GALERIE