Ostatnia szansa na zapłacenie podatków

Państwowa Inspekcja Podatkowa (VMI) przypomina, że 56 tys. podatników, którzy zadeklarowali zarobki z 2018 r., jeszcze nie zapłacili 6,8 mln. euro podatku dochodowego od osób fizycznych (GPM).

zw.lt
Ostatnia szansa na zapłacenie podatków

Fot. BNS/Lukas Balandis

Zapłacić potrzebną sumę należy jak najszybciej. W innym wypadku już od następnego tygodnia każdego dnia zostaną doliczane odsetki, a od września VMI rozpocznie procedurę odzyskiwania pieniędzy przez komornika.

„Ponad 239 tys. osób zadeklarowało zarobki oraz opłaciło podatki w określonym terminie. Jeszcze 100 tys. osób zrobiło to z opóźnieniem. Pozostali nie odpowiedzieli na nasze prośby” – stwierdziła Stasė Aliukonytė-Šnirienė, dyrektor Departamentu Odpowiedzialności Podatkowej VMI. Przypomina też, że mieszkańcy mogą znaleźć wszystkie informacje na temat swojego obecnego zadłużenia na portalu „Mano VMI”.

Jeżeli podatnik nie jest w stanie zapłacić określonej sumy z powodu trudności finansowych, powinien natychmiast skontaktować się z urzędem skarbowym, zawrzeć umowę pożyczki podatkowej oraz odroczyć lub podzielić płatności.

Wszystkie informacje, dotyczące podatków są dostępne w Internecie pod adresem www.vmi.lt. Konsultacje ze specjalistami można uzyskać dzwoniąc do centrum informacji podatkowej pod numerem 1882. Konsultacja telefoniczna jest równoważna z formą pisemną, ponieważ rozmowy są rejestrowane i przechowywane w ciągu 5 lat.

PODCASTY I GALERIE