Osoby samozatrudnione mogą szybciej otrzymać zasiłek Sodry

Osoby samozatrudnione mogą szybciej otrzymywać świadczenia z ubezpieczenia socjalnego, a ich wysokość nie będzie zależała od tego, czy na dany moment uzyskują dochód z tytułu samozatrudnienia. Jednak takie osoby co miesiąc powinny wpłacać składki do Sodry, nie czekając na termin złożenia deklaracji dochodowej.

zw.lt
Osoby samozatrudnione mogą szybciej otrzymać zasiłek Sodry

Fot. Lukas Balandis/BNS

Do tej pory osoby samozatrudnione często musiały czekać kilka miesięcy, a nawet rok na wypłacenie zasiłków chorobowych, macierzyńskich lub opiekuńczych – Sodra mogła zapewnić dane świadczenia tylko, gdy mieszkańcy deklarowali dochody i opłacali składki na ubezpieczenie socjalne.

Osoby samozatrudnione deklarują swoje dochody i płacą składki na rzecz Sodry za cały rok do 1 maja następnego roku. Sodra może wtedy ocenić, czy byli ubezpieczeni w dniu nabycia uprawnień do otrzymania zasiłku, czy posiadali wymagany okres ubezpieczenia socjalnego i obliczyć wysokość świadczenia na podstawie zapłaconych składek.

Ponadto, na przykład, jeśli osoba samozatrudniona pracowała podczas urlopu macierzyńskiego lub w pierwszym roku urlopu rodzicielskiego, jej świadczenie było pomniejszane o dochód uzyskany i zadeklarowany z tytułu pracy na własny rachunek.

„Procedura deklarowania dochodu mieszkańców nie ulega zmianie, ale zasiłek chorobowy można otrzymać bezpośrednio po upływie okresu niezdolności do pracy, jeżeli osoba prowadząca działalność na własny rachunek opłacała składki na ubezpieczenie społeczne za poprzedni lub w niektórych przypadkach za bieżący miesiąc. Ponadto wysokość świadczenia nie będzie już zależała od tego, czy osoba prowadząca działalność na własny rachunek ma dochód z tytułu samozatrudnienia objęty ubezpieczeniem” – wyjaśnia Rimantas Mitkevičius, szef wydziału ds. Świadczeń w Sodrze.

PODCASTY I GALERIE