Osoby prawne będą składały deklaracje drogą elektroniczną

Państwowa Inspekcja Podatkowa informuje, że wszystkie deklaracje podatkowe od 1 października bieżącego roku osoby prawne będą składały wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznego Systemu Deklarowania.

zw.lt
Osoby prawne będą składały deklaracje drogą elektroniczną

Fot. BFL/Andrius Ufartas

Dzięki temu zmniejsza się koszty administracyjne, przyspieszony zostanie proces przetwarzania danych, rocznie zaoszczędzi się około 60 tys. arkuszy papieru.

Inspektorzy podatkowi będą służyli pomocą wszystkim podmiotom gospodarczym w wypełnianiu i składaniu deklaracji.

PODCASTY I GALERIE