Orlen w dalszym ciągu domaga się rekompensaty od Lietuvos geležinkeliai

Orlen Lietuva odwołał się do Sądu Najwyższego Litwy w sprawie blisko 60 milionów euro rekompensaty, której domaga się od spółki skarbu państwa Lietuvos geležinkeliai.

Orlen w dalszym ciągu domaga się rekompensaty od Lietuvos geležinkeliai

Fot. Orlenlietuva.lt

Spór toczy się wokół wysokości taryf za transport produktów ropopochodnych z rafinerii Możejki znajdującej się w rękach Polaków. Orlen nie uznaje ceny wyznaczonej przez Litwinów.

W 2016 r. Wileński Arbitraż Komercyjny zadecydował, że koleje litewskie muszą zapłacić Orlenowi odszkodowanie.

Litewski Sąd Apelacyjny unieważnił decyzję arbitrażu, co prawda w uzasadnieniu napisał również, że tego typu spory muszą być rozwiązywane nie poprzez arbitraż, a tylko poprzez zwykłe sądy. Dlatego Orlen ma prawo wznowić proces.

PODCASTY I GALERIE