Orlen naturalnym użytkownikiem małych reaktorów jądrowych

- Grupa Orlen jest naturalnym odbiorcą i użytkownikiem takiej technologii, jak małe reaktory jądrowe, wytwarzające energię przede wszystkim na potrzeby własne zakładów. Stąd nasza współpraca z grupą Synthos - mówi WNP.PL Jarosław Dybowski, dyrektor wykonawczy ds. energetyki w PKN Orlen.

wnp.pl
Orlen naturalnym użytkownikiem małych reaktorów jądrowych

Fot. Joanna Bożerodska

Jaki jest cel porozumienia Orlenu i Synthos w sprawie małych reaktorów jądrowych (SMR)?

Jarosław Dybowski: – Synthos, dzięki współpracy z liderami sektora energetyki atomowej, sukcesywnie buduje swoje kompetencje w obszarze energetyki jądrowej i prowadzi rozmowy w celu pozyskania atrakcyjnych technologii. W szczególności jest strategicznym partnerem GE Hitachi w Polsce w kwestii wdrożenia technologii SMR (w postaci reaktora BWRX-300).

Celami umowy z PKN Orlen są przede wszystkim promowanie i przygotowanie wprowadzenia technologii SMR i MMR, działania na rzecz dostosowania regulacji prawnych oraz przygotowanie ich wdrożenia, a także potencjalna budowa tego typu instalacji w Polsce.

Strony umowy nie zakładają wypracowania własnych, niezależnych technologii małych technologii jądrowych. Chcą skupić się na wykorzystaniu najbardziej zaawansowanych rozwiązań opracowanych przez liderów branży.

Czytaj także: Orlen i Synthos podpisały umowę ws. małych reaktorów jądrowych

Pojawiły się komentarze, że współpraca Orlenu i Synthos to sojusz firm, które nie są właścicielami technologii jądrowych ani praw z nimi związanymi i nie mają żadnych kompetencji w dziedzinie elektrowni jądrowych. Jak pan takie opinie skomentuje?

– Współczesny przemysł wymaga strategicznych kooperacji. Stworzenie własnych technologii – w szczególności w energetyce jądrowej – wymaga wieloletnich prac badawczych oraz znacznych nakładów inwestycyjnych. Dlatego zarówno Synthos, jak i PKN Orlen chcą wykorzystać potencjał technologii stworzonych przez wyspecjalizowane podmioty posiadające największe doświadczenia w tym obszarze.

Grupy Orlen i Synthos należą do największych grup przemysłowych w regionie. Ponadto PKN Orlen posiada szerokie doświadczenie w realizacji dużych projektów energetycznych. W ciągu ostatnich 5 lat koncern zrealizował trzy znaczące projekty inwestycyjne, w tym dwie najnowocześniejsze elektrownie gazowo-parowe w Polsce (CCGT). Obecnie rozpoczynamy prace nad kolejnym tego typu zakładem – w Ostrołęce.

Tym samym jesteśmy naturalnymi odbiorcami i użytkownikami technologii takich, jak małe reaktory jądrowe, wytwarzające energię przede wszystkim na potrzeby własne zakładów.

Synthos zawarł umowę z GE Hitachi. Czy Orlen również w tych pracach chce uczestniczyć?

– Współpraca pomiędzy PKN Orlen a Synthos zakłada aktywne rozwijanie technologii BWRX-300 oferowanej przez GE Hitachi. Synthos prowadzi ponadto rozmowy z partnerami amerykańskim i kanadyjskimi na temat wdrożenia pierwszego reaktora BWRX-300 na licencji GE Hitachi w Polsce.

Po podpisaniu umowy grupa Orlen stanie się częścią konsorcjum i będzie aktywnie zaangażowana w dalsze prace w tym obszarze.

Jakie środki Orlen planuje przeznaczyć w ciągu najbliższych lat na rozwój małych reaktorów?

– Środki przeznaczone na rozwój SMR będą zależne od stanu zaawansowania przedsięwzięcia. W pierwszej fazie zaangażowanie będzie opierać się przede wszystkim na analizach możliwości zastosowania technologii w Polsce, dostosowania prawa, procesu certyfikacji, procesu wdrożenia w Polsce.

Faza inwestycyjna to horyzont co najmniej kilku następnych lat. W tym momencie jest jednak za wcześnie, by mówić o szczegółach dotyczących nakładów wdrożeniowych.

Czy Orlen planuje współdziałanie z innymi grupami, które pracują nad projektami małych reaktorów?

– Współpraca grupy Orlen i Synthos trwa od wielu lat, zatem nowy obszar kooperacji jest naturalnym jej rozszerzeniem. Dzięki kooperacji z GE Hitachi Synthos jest jednym z liderów w możliwości wdrożenia technologii SMR i MMR w Polsce.

Obecnie skupiamy się na ugruntowaniu współpracy oraz wniesieniu naszych kompetencji i doświadczeń, aby przyspieszyć rozwój projektu i uzyskać wymierne rezultaty. Nie ma dziś planów jednoczesnego zaangażowania PKN Orlen w rozwój kilku technologii z różnymi partnerami jednocześnie.

PODCASTY I GALERIE