Orlen Lietuva z Grupy Orlen przejęła dom handlowy „Mažeikių nafta“

Celem połączenia obu spółek jest optymalizacja organizacyjna Grupy Kapitałowej ORLEN. Przejęcie domu handlowego „Mažeikių nafta“przez ORLEN Lietuva obniży koszty operacyjne Grupy ORLEN Lietuva i uprości jej strukturę właścicielską.

Orlen Lietuva z Grupy Orlen przejęła dom handlowy „Mažeikių nafta“

Fot. Roman Niedźwiecki

Przejęcie domu handlowego „Mažeikių nafta“ wpłynie także na obniżenie kosztów operacyjnych w Grupie Orlen Lietuva i uprości strukturę właścicielską.

Orlen Lietuva przejęła wszystkie prawa i obowiązki domu handlowego „Mažeikių nafta“, uzyskując bezpośrednią kontrolę nad spółkami zależnymi
„ORLEN Latvija “ SIA na Łotwie oraz „ORLEN Eesti” OÜ w Estonii stając się właścicielem wszystkich udziałów w tych podmiotach.

Proces został zakończony 9 grudnia 2019 r.

Źródło: orlenlietuva.lt

PODCASTY I GALERIE