Orlen Lietuva: Nasz rozwój zależy nie tylko od nas

Największa litewska spółka Orlen Lietuva, zajmująca się przetwarzaniem ropy naftowej, przedstawiła opinii publicznej od czego zależy jej dalszy rozwój.

zw.lt

Na odnotowane straty, zdaniem spółki, wpływ miały trzy czynniki. Pierwszy czynnik, który zależy w pełni od samej Orlen Lietuva, to efektywność technologiczna oraz produkcyjna. Przede wszystkim chodzi tutaj o inwestycje w modernizację zakładu, efektywne zarządzanie i audyt spółki, wdrążanie innowacyjnych technologii oraz restrukturyzacja polityki zatrudnienia.

Druga sprawa to czynniki, które zależą w dużym stopniu od litewskich instytucji państwowych, z którymi współpracuje Orlen Lietuva. Dotyczy to przede wszystkim stawek kolejowych. „Obecnie stawki za przewóz kolejowy mamy większe niż nasi konkurenci” – oświadczyła spółka.

Trzecia sprawa, to czynniki niezależne, takie jak, balans pomiędzy popytem i podażą, geopolityczne ryzyko, wpływ regulacji prawnej oraz marże przetwórcze.

Główny ekonomista PKN Orlen Adam Czyżewski, do której należy litewska spółka, sądzi, że przed europejskim sektorem naftowym stoi wiele wyzwań. Takie, jak presja ze strony USA, zwiększenie popytu na Wschodzie, czy trwająca nadal „arabska wiosna”.

Zdaniem ekonomisty obecnie w Europie jest za dużo zakładów zajmujących się przetwarzanie ropy naftowej i nie wszystkim będzie dane im przetrwać.

PODCASTY I GALERIE