Ograniczenia na kupno ziemi są niezgodne z prawem unijnym?

Komisja Europejska rozpatrzy, czy Litwa nie dopuściła się naruszeń, wprowadzając ograniczenia na kupno ziemi o przeznaczeniu rolnym.

BNS
Ograniczenia na kupno ziemi są niezgodne z prawem unijnym?

Fot. BFL/Andrius Ufartas

We czwartek Komisja Europejska zapotrzebowała oficjalnych wyjaśnień od rządów Litwy, Bułgarii, Słowacji i Węgier w sprawie przyjętych ustaw ograniczających nabywanie działek rolnych.

Zdaniem komisji pewne zapisy w ustawie mogą ograniczać zasadę swobodnego przepływu kapitału. Ograniczenia mogą być wprowadzone, ale ich wprowadzenie, ma być rzetelnie uargumentowane. Komisja podkreśliła, że obecne ograniczenia mogą dyskryminować inwestorów.

„Państwom członkowskim można wprowadzać własne zasady, które rozwijałyby przestrzeń wiejską oraz przyczyniałyby się do zachowania ziemi rolnej, a także wstrzymywałyby spekulację nieruchomościami. Muszą to jednak robić uwzględniając prawo unijne” – napisano w oświadczeniu.

Po otrzymaniu oficjalnego zapytania rząd w ciągu 2 miesięcy powinien przekazać odpowiedź. W wypadku, jeśli odpowiedź będzie niesatysfakcjonująca, to rząd powinien przedstawić plan naprawy.

PODCASTY I GALERIE