OECD: Polska gospodarka dynamicznie się rozwija

Polska gospodarka szybko się rozwija, rośnie poziom życia, dzięki czemu nasz kraj dogania gospodarki innych państw OECD - wynika z opublikowanego w poniedziałek raportu OECD.

PAP
OECD: Polska gospodarka dynamicznie się rozwija

PAP / Arek Markowicz

Aby utrzymać ten trend Polska powinna inwestować w podnoszenie kwalifikacji, infrastrukturę, wzmacniać potencjał w zakresie innowacyjności – podkreślono.

Jednocześnie eksperci OECD prognozują, że wzrost polskiego PKB spowolni. W 2018 r. ma spaść do 4,2 proc. z 4,6 proc. w 2017 r., a w 2019 r. wyniesie 3,7 proc. W raporcie podkreślono też, że polski rynek pracy przeżywa boom. „Wskaźnik bezrobocia jest najniższy od 20 lat, rekordowego poziomu sięga też liczba nieobsadzonych miejsc pracy”. Według szacunków OECD wskaźnik bezrobocia, który w 2017 r. wyniósł 4,9 proc. będzie w najbliższych dwóch latach spadać. W 2018 r. sięgnie 4,2 proc., a w 3,8 proc.

Autorzy raportu zwrócili przy tym uwagę na przyspieszony napływ do Polski pracowników z Ukrainy (w 2016 r. stanowili oni, jak oszacowano, 5 proc. siły roboczej). „Jest to jak się wydaje jeden z kluczowych czynników powstrzymujących wzrost płac pomimo rekordowo niskiego bezrobocia” – oceniono.

Opublikowany w poniedziałek najnowszy Przegląd Gospodarczy Polski opracowany przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD Economic Surveys: Poland 2018) poświęcony jest temu jak utrzymać dynamiczny wzrost gospodarczy i w dalszym ciągu podnosić poziom życia. Autorzy raportu analizują m.in innowacyjność polskiej gospodarki oraz finansowanie innowacyjnego biznesu. Zalecenia opracowane przez OECD dotyczą takich obszarów, jak podnoszenie kwalifikacji, reforma systemu podatkowego, czy stymulowanie badań naukowych.

Jak ocenili autorzy raportu „polska gospodarka szybko się rozwija, nadal wzrasta poziom życia”, co sprawia, że „dogania gospodarki innych państw OECD”. „Aby utrzymać ten trend Polska powinna dalej inwestować w podnoszenie kwalifikacji i infrastrukturę, a także rozwijać potencjał w zakresie innowacyjności” – wskazano. „Dobre wyniki gospodarcze oparte są głównie na produkcji i eksporcie dóbr o stosunkowo małym udziale technologii” – czytamy.

Według ekspertów OECD wskaźniki dotyczące jakości badań naukowych są w Polsce niższe niż w czołowych krajach OECD, zaś inwestycje firm w badania i rozwój pozostają „słabe, mimo że ich poziom wzrósł w ostatnim czasie”.

W raporcie zwrócono też uwagę na „ograniczone zaangażowanie biznesu” w proces szkolenia zawodowego oraz „niedostatecznie rozwinięty” system kształcenia dorosłych. Zdaniem ekpertów OECD ogranicza to przyswajanie m.in. umiejętności cyfrowych. „Blokuje to innowacyjne możliwości gospodarki oraz możliwości licznych firm z sektora MSP do wdrażania nowych technologii, modernizowania ich struktury i procesów produkcyjnych, co wpłynęłoby na poprawę ich efektywności i wzrost” – wskazali eksperci OECD.

Jednocześnie zwrócono uwagę na działania polskiego rządu zmierzające do reformy szkolnictwa wyższego i działalności badawczej, które są odpowiedzią na te wyzwania.

OECD wskazała ponadto na konieczność wypracowania strategii, która zrównoważyłaby ewentualne ograniczenie funduszy unijnych w kolejnej perspektywie finansowej. „Polska potrzebuje strategii, która umożliwi jej dalsze finansowanie inwestycji infrastrukturalnych, rozwijanie umiejętności i innowacyjności ze źródeł krajowych na wypadek ograniczenia dostępności unijnych funduszy strukturalnych w ramach przyszłej perspektywy budżetowej” – wskazano.

PODCASTY I GALERIE