OECD: Litwa musi się dostosować do starzejącego się społeczeństwa

Litewska polityka fiskalna musi być dostosowana do starzejącego się społeczeństwa oraz ewentualnych wahań makroekonomicznych, z kolei obecny system podatkowy nie do końca pobudza gospodarkę – napisano w raporcie Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

BNS

Według organizacji, niska efektywność energetyczna zwiększa podatność Litwa wstrząsy globalne cen energii i stwarza zagrożenie dla osiągnięcia celów dotyczących zmian klimatu.

W opinii OECD niska efektywność energetyczna zwiększa podatność Litwy na globalne wzrosty cen energii i stwarza zagrożenie, że odpowiednie cele dotyczące zmian klimaty nie zostaną osiągnięte.

W celu rozwiązania tych problemów OECD proponuje Litwie kontynuację walki z płatnikami uchylającymi się od płacenia podatków, ulepszanie efektywności wydatków budżetowych, w szczególności w sektorze oświaty i ochrony zdrowia.

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organization for Economic Co-operation and Development) to organizacja międzynarodowa o profilu ekonomicznym skupiająca 34 wysoko rozwinięte i demokratyczne państwa.
Celem OECD jest wspieranie państw członkowskich w osiągnięciu jak najwyższego poziomu wzrostu gospodarczego i stopy życiowej obywateli. Do dorobku prawnego OECD należą umowy i kodeksy postępowania np. Liberalizacji Przepływów Kapitałowych i Bieżących Operacji Niewidocznych oraz zalecenia, rezolucje i deklaracje – instrumenty nieformalnego nacisku. Oprócz tego OECD wypracowuje „reguły gry” w międzynarodowych stosunkach gospodarczych, tzn. opracowuje i wprowadza w życie wspólne zasady (wytyczne) i normy działania (standardy) w poszczególnych dziedzinach gospodarki. OECD zajmuje się też pomocą dla najbiedniejszych państw. Wpływ OECD na zachowania państw jest większy niż się powszechnie uważa; nie ogranicza się on do oddziaływania tylko na państwa członkowskie, ale dotyczy łącznie około 100 krajów.

W ubiegłym roku Litwa otrzymała oficjalne zaproszenie do negocjacji w sprawie członkostwa w OECD. Na razie nie wiadomo, kiedy nasz kraj zostanie przyjęty.

PODCASTY I GALERIE