Odbył się pierwszy polsko-litewski piknik biznesowy

W poniedziałek Ambasada RP na Litwie, Polskie Linie Lotnicze LOT oraz Polsko-Litewska Izba Handlowa zaprosiły na pierwszy Piknik Biznesowy, który był okazją zarówno do podsumowania dotychczasowej współpracy polsko-litewskiej w dziedzinie gospodarki, jak też nawiązania kontaktów i wymiany pomysłów.

Małgorzata Kozicz
Odbył się pierwszy polsko-litewski piknik biznesowy

Fot. Joanna Bożerodska

„W konkurencyjnym świecie, w jakim żyjemy, jesteście ludźmi mającymi wizję, odwagę i ambicje, aby prowadzić do przodu swój biznes, a co za tym idzie – gospodarkę obu krajów. Możemy być dumni z prężnych relacji biznesowych Polski i Litwy. Stworzenie stosunków opartych na wzajemnym zaufaniu i zrozumieniu jest szczególnie ważne dzisiaj, w pełnym wyzwań środowisku międzynarodowym” – przywitała zebranych ambasador RP na Litwie Urszula Doroszewska.

Dyrektor regionalny LOT-u Artiom Vartanov w swoim przemówieniu przypomniał, że spółka należy do najstarszych linii lotniczych na świecie – w tym roku obchodzi 90. urodziny. „To była długa droga. Dzisiaj LOT jest jedną z najbardziej dynamicznych spółek, zajmującą wiodące pozycje w Europie Środkowo-Wschodniej. Znacznie rozszerzyliśmy naszą ofertę” – powiedział Vartanov, wymieniając między innymi rozbudowanie floty z 45 samolotów w roku 2015 do ponad 80 samolotów w roku 2019, czy rozszerzenie sieci połączeń z 41 do 111 na całym świecie. Jednym z ostatnich projektów LOT-u na Litwie jest wprowadzenie połączenia z Wilna do London City – inicjatywa ta została wsparta przez Rząd Litwy i doceniona przez przedsiębiorców.

Artiom Vartanov/Fot. Joanna Bożerodska

Dyrektor Polsko-Litewskiej Izby Handlowej Beata Czaplińska przedstawiła zarys współpracy biznesowej obu krajów w ostatnim dziesięcioleciu. Zadaniem Izby jest między ułatwienie firmom wejścia na rynek sąsiedniego kraju, zapoznanie ze środowiskiem biznesowym.

Jak wynika z danych, największym inwestorem litewskim w Polsce jest Maxima Grupė, która z sukcesem zakończyła projekt nabycia Emperia Holding S.A., właściciela sklepów Stokrotka. Tymczasem na Litwie działa około 250 firm z polskim kapitałem zakładowym, o łącznej wartości 1 miliarda złotych. Najwięksi polscy inwestorzy to między innymi Orlen Lietuva, PZU Lietuva, Lotos i in. Jak wskazała Czaplińska, Polska jest zainteresowana Litwą nie tylko jako kolejnym rynkiem, lecz także jako oknem na Wschód, na przykład na Białoruś.

„Nigdy nie powiemy, że poziom współpracy polsko-litewskiej jest dla nas satysfakcjonujący, ponieważ ciągle widzimy perspektywy rozwoju” – podsumowała Czaplińska.

W ramach spotkania odbyła się także krótka dyskusja na temat wyzwań, możliwości i trudności dotyczących rozpoczęcia i prowadzenia biznesu w sąsiednim kraju. Wzięli w niej udział Michał Kościelnik ze spółki PKP Energetyka, Andrius Terškovas z Sun Investment Group, Aidas Rimkevičius z Ministerstwa Innowacji Litwy oraz Jarosław Pawłowski z kancelarii adwokackiej Primus Derling.

Fot. Joanna Bożerodska

Mały litewski rynek z jednej strony stwarza dla polskich spółek pole do rozszerzania się i inwestycji, z drugiej strony może być ograniczeniem – wskazywali prelegenci.

„W ubiegłym roku na Litwie było około 1800 kilometrów linii kolejowych, w tym zaledwie 7 proc. to linie zelektryfikowane. Z tych 7 proc. tylko 120 kilometrów zostało zelektryfikowanych w minionym dziesięcioleciu. Większa część infrastruktury pochodzi z lat 70-tych, 80-tych, 90-tych. Dla nas to ogromna możliwość i potencjał, z drugiej strony stykamy się z brakiem doświadczenia naszego przyszłego klienta, Lietuvos geležinkeliai, w prowadzeniu tak dużego przetargu na realizację projektu. Chcemy jednak być ważnym partnerem, mamy zasoby do sfinalizowania tak ważnego zadania. Zdajemy też sobie sprawę, że samo przywiezienie tu polskiego parku maszynowego czy pracowników nie załatwi sprawy, potrzebujemy też wkładu litewskiego” – przytoczył jeden z przykładów Michał Kościelski z PKP Energetyka.

Rozmówcy podkreślali, że mimo pewnych trudności – np. dotyczących biurokracji czy wynikających z braku znajomości języka – współpraca między krajami przeżywa renesans.

Fot. Joanna Bożerodska

Ważnym punktem spotkania stało się podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Polską izbą rozliczeniową IRGiT a bałtycko-fińską giełdą gazu GET Baltic. Jest to kolejny krok w procesie integracji rynków gazu w regionie bałtyckim. Zakres usług IRGiT obejmuje opracowanie systemu zarządzania ryzykiem, oraz modelu zabezpieczeń i rozliczeń dla giełdy gazu prowadzonej przez GET Baltic dla Litwy, Łotwy i Estonii, a od 1 stycznia 2020 r. także dla Finlandii.  GET Baltic pracuje nad stworzeniem nowego modelu zabezpieczeń i rozliczeń, który zapewni uczestnikom z krajów bałtyckich i Finlandii korzystniejsze warunki prowadzenia obrotu na rynkach spot i terminowym, zwiększając ich płynność, konkurencyjność i atrakcyjność regionu.
 

PODCASTY I GALERIE