Od kwietnia rolnicy mogą się ubiegać o dotacje

Od 1 kwietnia rolnicy mogą składać wnioski i dokumenty im towarzyszące, które stanowią podstawę do ubiegania się o płatność w ramach działania ''Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności''. W perspektywie finansowej 2014 - 2020 na ten cel zostanie przyznanych ponad 4 miliony euro.

zw.lt
Od kwietnia rolnicy mogą się ubiegać o dotacje

Fot. BFL/Andrius Ufartas

Pomoc jest związana z refundacją kosztów wynikających z przystąpienia do systemu jakości oraz kosztów rocznej składki za udział w tym systemie, jak również z wydatkami dotyczącymi kontroli zgodności z wymaganiami systemu jakości.

Preferencje w przyznawaniu pomocy odnosić się będą do gospodarstw do 5 ha, dla których koszty stałe, wynikające z udziału w systemach jakości, stanowią duże obciążenie finansowe. Wsparcie finansowe w formie refundacji przewidziane jest w okresie 2 lat od przystąpienia do systemu jakości, a jego wysokość wynosi maksymalnie do równowartości 2 tys. 998 euro na gospodarstwo na rok.

PODCASTY I GALERIE