Do obiegu trafiła moneta euro poświęcona Wilnu

31 sierpnia do obiegu trafiła okolicznościowa moneta o nominale 2 euro poświęcona Wilnu – poinformował Bank Litwy.

zw.lt

Fot. Bank Litwy

Na monecie jest widoczna wileńska starówka, która jest na liście światowego dziedzictwa UNESCO, m.in. dzwonnica kościoła uniwersyteckiego, wieża kościoła Bernardynów i kopuły cerkwi prawosławnych.

Moneta, jako środek płatniczy, może być używana w całej strefie euro.

Moneta została dostarczona do Muzeum Pieniądza w Wilnie i od soboty (2 września) wszyscy chętni będą mogli ja wymienić.

Litwa wprowadziła euro w 2015 roku.

Monety euro są środkiem płatniczym we wszystkich krajach strefy euro. Zostały wprowadzone jednocześnie z banknotami euro, 1 stycznia 2002 roku. Każdy kraj należący do strefy euro i posiadający prawo do bicia monet, posiada własny rodzaj awersu.

W sierpniu 2009 roku w obiegu znajdowało się około 86 mld monet euro o łącznej wartości prawie 21 mld euro. Wartość obiegowa monet rośnie wraz z ich nominałem: 1proc. wartości obiegowej monet przypada na monety 1-centowe, ale aż 40 proc. na monety 2 euro. Im większy nominał monety, tym jest ona mniej liczna (wyjątkiem jest nominał 1 euro – ta moneta jest liczniejsza od monety 50-centowej). W porównaniu z banknotami euro, monety stanowią jedynie 2,7 proc. całkowitego obiegu gotówki o wartości około 768 mld euro.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej