Nowi przedsiębiorcy w szeregach ,,Korony”

7 marca w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbyło się posiedzenie Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona”, które zgromadziło wielu zaszczytnych gości.

zw.lt
Nowi przedsiębiorcy w szeregach ,,Korony”

Na początku spotkania przedstawiciele samorządu rejonu święciańskiego – dyrektor administracji samorządu Andrius Šarėjus oraz kierownik Wydziału Planowania Strategicznego i Inwestycji Vaida Babrauskienė – zapoznali uczestników posiedzenia z aktualną sytuacją w rejonie święciańskim. Zaprezentowali aktualne dane statystyczne dot. samorządu oraz obecną sytuację w nim. Przedstawiono wizję rozwoju rejonu oraz priorytety, wśród których wymieniono m. in. tworzenie atrakcyjnych warunków dla przedsiębiorców, rozwój infrastruktury. Przedstawiciele samorządu wymienili także planowane projekty, które mogą być realizowane w ramach projektów partnerstwa publiczno-prawnego i do realizacji których być może będzie pozyskiwany prywatny kapitał. Przedstawiono również ofertę działek dla biznesu. Poruszono także kwestię branży turystycznej, która dla rejonu jest bardzo ważna, gdyż posiada on doskonałe warunki przyrodniczo – rekreacyjne.

Uczestnicy posiedzenia mogli zapoznać się z największymi przedsiębiorstwami działającymi w rejonie, omówiono sytuację na rynku pracy. Zostały przedstawione informacje dot. systemu podatkowego i wysokości podatków pobieranych przez samorząd. Po prezentacji odbyła się dyskusja. Obecni na spotkaniu przedsiębiorcy mieli okazję zadawania pytań, dyskutowano o możliwościach i warunkach dla biznesu do uczestniczenia w projektach inwestycyjnych samorządu.

Na spotkaniu obecny był również prezydent Polsko-Litewskiej Izby Handlowej Jarosław Niewierowicz. Podczas swego przemówienia Niewierowicz zaprezentował zebranym reprezentowaną przez siebie Izbę, cele jej działalności, krótko przedstawił plany Izby na najbliższą przyszłość. Obecnie do Izby należy około 30 firm z Polski i Litwy. Celem Izby jest działanie na rzecz swoich członków oraz tzw. networking, czyli wymiana posiadanymi kontaktami, doświadczeniami itp. Między innymi Niewierowicz wspomniał, że jednym z celów statutowych Izby jest działalność na rzecz poprawy stosunków polsko-litewskich. Zostały także omówione możliwości zacieśnienia współpracy między „Koroną” a Polsko-Litewską Izbą Handlową.

W trakcie spotkania odbyła się również ceremonia przyjęcia nowych członków Forum. Grono „Korony” zasiliły następujące trzy firmy:
– UAB „Gręžiniai“ – reprezentowana przez dyrektora Mirosława Bacevičiusa, firma działa w branży wykonywania różnego rodzaju odwiertów;
– UAB „Insurance Brokers Group” – reprezentowana przez dyrektora Andrzeja Wołochowicza, spółka działa w zakresie ubezpieczeń;
– UAB „Šalčininkų statyba“ – reprezentowana przez dyrektora Witalija Szeszko, spółka działa w branży budowlanej.

Na zakończenie spotkania tradycyjnie omówiono bieżące sprawy organizacyjne, m. in. kwestia organizacji szkolenia dla członków „Korony” z zakresu wykorzystania nowoczesnych narzędzi IT w codziennej działalności przedsiębiorstwa.

PODCASTY I GALERIE