Nowe władze ,,Korony”

W dniu 2 marca br. odbyło się coroczne walne zgromadzenie członków Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona”. Spotkanie zostało przeprowadzone w Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

zw.lt
Nowe władze ,,Korony”

Najważniejszymi punktami posiedzenia było zatwierdzenie sprawozdania z działalności Forum w 2014 r. oraz wybór nowych władz „Korony”.

Na początku prezes „Korony” Andrzej Łuksza przedstawił zebranym sprawozdanie z działalności w 2014 r. Zaznaczył, że w poprzednim roku odbyło się 11 regularnych spotkań. Dziewięć z nich, to były spotkania tematyczne, w trakcie których został omówione i przedstawione konkretne, aktualne dla członków „Korony” tematy, m. in. kwestie związane z księgowością przedsiębiorstwa i funkcjami księgowych, sytuacja dot. dynamiki zasobów pracy i perspektywy zarządzania personelem, sytuacja w sektorze transportowym, problemy i wyzwania w zakresie migracji oprogramowania przedsiębiorstw na euro. Poza tym latem został zorganizowany wyjazd szkoleniowy do Poznania. W trakcie tego wyjazdu przedsiębiorcy odwiedzili kilka zakładów produkcyjnych, które są zaliczane do największych w regionie: zakład Volkswagen Poznań Sp. z o. o., Lech Browary Wielkopolskie oraz drukarnia książek „Abedik”. W trakcie tego wyjazdu jego uczestnicy od strony praktycznej zapoznali się z nowoczesnymi technologiami zarządzania – 5S, Lean, Kaizen, Smed. Także odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami w otoczeniu nieformalnym.

W 2014 r. „Korona” wspólnie z Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Wilnie zorganizowało noworoczne przyjęcie dla polskiego biznesu. Posłużyło ono nie tylko do zintegrowania środowiska przedsiębiorców, ale też dało możliwość promocji młodych talentów artystycznych z Wileńszczyzny, gdyż młodzi artyści swymi występami uświetnili część artystyczną przyjęcia. Promowanie młodzieży jest jednym z celów statutowych działalności „Korony”. Poza tym „Korona” wzięła udział w projekcie „Młodzi Polacy i Litwini stawiają na przedsiębiorczość”, który został zorganizowany wspólnie przez Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie oraz Liceum Ekonomiczne w Kielcach. Przedstawiciel Forum spotkał się z uczestnikami projektu i przedstawił sytuację przedsiębiorczości na Litwie.

W 2014 r. „Korona” wsparła organizację dwóch konferencji, które zorganizowały Stowarzyszenie Techników i Inżynierów Polaków na Litwie oraz wileńska filia Uniwersytetu w Białymstoku. W poprzednim roku Forum także wspierało także finansowo inicjatywy charytatywne.

Sprawozdanie merytoryczne zostało uzupełnione sprawozdaniem finansowym. Ponieważ działalność Forum została oceniona pozytywnie, sprawozdanie prezesa zostało zatwierdzone.

W dalszym toku spotkania odbyły się wybory nowych władz Forum. Nowym prezesem na dwuletnią kadencję został wybrany Bernard Niewiadomski, współwłaściciel firmy „Inviktus”. Do nowego zarządu oprócz Bernarda Niewiadomskiego zostali wybrani dotychczasowy prezes Andrzej Łuksza oraz Zygmunt Klonowski. Eugeniusz Wojsiat, dyrektor firmy „EugenSA” został wybrany na rewidenta.

Uczestnicy spotkania także uzgodnili, że w maju br. zostanie zwołane nadzwyczajne walne zgromadzenie członków „Korony” w celu dokonania zmian w statucie Forum.

PODCASTY I GALERIE