Nowe projekty w ramach Interreg V-A Litwa-Polska

Podczas IV Spotkania Wspólnego Komitetu Monitorującego Programu Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020, zorganizowanego w Białymstoku, wybrano 38 projektów, które w ramach Programu zostaną dofinansowane.

zw.lt
Nowe projekty w ramach Interreg V-A Litwa-Polska

Fot. Joanna Bożerodska

Program Interreg V-A Litwa-Polska jest następcą Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013. Jego celem jest przyczynienie się do wzrostu gospodarczego i jakości życia na obszarze przygranicznym Polski i Litwy poprzez bliższą współpracę między ludźmi i instytucjami. Obszar wsparcia to 5 obwodów ze strony litewskiej: mariampolski, olicki, tauroski, kowieński, wileński (z wyłączeniem miasta stołecznego Wilna) oraz 3 obszary ze strony polskiej: podregion białostocki (powiaty białostocki, sokólski i Miasto Białystok), podregion ełcki (powiaty ełcki, giżycki, gołdapski, olecki, piski, węgorzewski), podregion suwalski (powiaty augustowski, grajewski, moniecki, sejneński, suwalski i Miasto Suwałki.

W okresie 2014 – 2020 głównym celem Programu jest wspieranie inteligentnego, zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu w obszarze granicznym poprzez współpracę transgraniczną. Program ma przyczyniać się do wzrostu regionalnego i poprawy jakości życia w ramach wzmocnionej współpracy transgranicznej między społeczeństwem a instytucjami na obszarze objętym wsparciem.

Z 38 projektami można zapoznać się tutaj.

PODCASTY I GALERIE