Nowe ograniczenia na stare samochody

Od 1 lipca wejdą w życie zmiany do Ustawy o bezpieczeństwie ruchu samochodowego, które maja na celu zmniejszenie potoku niebezpiecznych aut sprowadzanych na Litwę.

"Verslo žinios“
Nowe ograniczenia na stare samochody

Fot. BFL/Tomas Urbelionis

Ustawa przewiduje wprowadzenie zakazu rejestracji środków transportu, wycofanych z ruchu na Zachodzie. Oprócz tego pierwotna rejestracja auta będzie niemożliwa bez dokonania przeglądu technicznego pojazdu.

Nadchodzące zmiany cieszą dilerów nowych samochodów, ich zdaniem będą one miały istotny wpływ na odnowienie taboru mieszkańców.

Nowelizacja prawa o ruchu drogowym, która będzie obowiązywała od lipca sprecyzuje zasady rejestrowania na Litwie samochodów używanych sprowadzonych z innych krajów UE. Nowe przepisy dostosują litewskie prawo do wymogów wprowadzonych w UE już 15 lat temu. Rejestracja auta na Litwie będzie się odbywać tylko na podstawie pełnego dowodu rejestracyjnego sprowadzonego samochodu. Obecnie kodeks drogowy dopuszcza zarejestrowanie na Litwie auta sprowadzonego także na podstawie innych dokumentów potwierdzających rejestrację auta w Europie Zachodniej.

Niewielka różnica sformułowań ma kolosalne znaczenie. Uniemożliwi zarejestrowanie samochodów, które na Zachodzie uznano za złom. W Niemczech, Austrii, Holandii, Luksemburgu, Szwecji, Finlandii i Norwegii dowód rejestracyjny składa się z dwóch części i jedną z nich urzędy zabierają, gdy pojazd przestaje być dopuszczony do ruchu. Od połowy roku na podstawie takiego ”niepełnego” dowodu rejestracyjnego auto nie zostanie już zarejestrowane. Będzie to możliwe tylko na zasadzie wyjątku, gdy zagraniczny urząd potwierdzi, że mimo braku połówki dowodu auto nadal może być zarejestrowane.

PODCASTY I GALERIE