Nowe możliwości na rynku pracy dla młodzieży

Bezrobocie wśród osób do lat 30 jest jednym z najważniejszych problemów Unii Europejskiej. Zarówno popularne już od wielu lat wymiany studentów, jak i praktyki studenckie, dosyć intensywnie promowane przez UE, mają na celu zmniejszenie bezrobocia młodzieży.

zw.lt
Nowe możliwości na rynku pracy dla młodzieży

Fot. BFL Vygintas Skaraitis

Stopa bezrobocia młodzieży na Litwie jest jedna z najniższych w Europie. Liczba młodzieży bezrobotnej spada. Według najnowszych danych w 2015 roku 15,5 proc. osób w wieku od 20 do 24 lat nie było zatrudnionych, natomiast wśród osób od 25 do 29 lat bezrobotnych było 9,8 proc. W 2014 roku 18,5 młodzieży w wieku od 20 do 24 lat oraz 11 proc. młodzieży w wieku od 25 do 29 lat nie była nigdzie zatrudniona.

Bezrobocie wśród osób do 30 lat jest jednym z ważniejszych problemów Unii Europejskiej. Zarówno popularne już od wielu lat wymiany studentów, jak i praktyki studenckie, dosyć intensywnie promowane przez UE, mają na celu zmniejszenie bezrobocia młodzieży.

Wolontariat jest promowany jako okazja na zdobycie nowych umiejętności oraz w efekcie na zwiększenie możliwości zatrudnienia. Warto pamiętać, że każdy wolontariusz czy praktykant ma swojego mentora, który pomaga mu w przystosowaniu się w nowej sytuacji, zdobyciu nowych umiejętności i pomaga w pokonaniu wszelkiego rodzaju trudności.

Warta uwagi jest niedawno powstała strona internetowa www.jaunimogarantijos.lt, której celem oraz założeniem jest wspomaganie aktywności młodzieży oraz, jak piszą autorzy, „zapewnienie znalezienia dobrej oferty pracy, nauki albo praktyki w ciągu czterech miesięcy”. Strona promuje kilka projektów społecznych dla młodzieży, takich jak „Atrask save” , „Naujas startas”, proponuje też dołączyć się do stowarzyszenia „Jaunimo Savanoriška Tarnyba“ , do której należy ponad 300 organizacji pozarządowych, w których można odbyć ciekawą praktykę wolontariacką.

Andrius, jeden z uczestników projektu „Atrask save”, pisze: „Jest to program dla takich osób jak ja, dla których ważny jest żywy, bezpośredni kontakt międzyludzki. Kiedy się nie pracuje, powstaje pytanie ,,co ze sobą zrobić”, a ten projekt motywuje żeby poznać siebie. Otrzymałem tyle wsparcia i dobrze wiem, że moja przyszłość zależy ode mnie”.

Do projektu „Atrask save” w 2016 jest planowane wciągnięcie ponad 12 tys. tak zwanych NEET. Skrótem NEET jest określana młodzież, która nie jest ani zatrudniona, ani nie studiuje. Do projektu „Naujas startas” należy około 3 tys. młodzieży.

Laura z Poniewieża, która również wzięła udział w projekcie „Atrask save”, pisze: „Kiedy zostałam wolontariuszką, zrozumiałam, że znalazłam swoje wymarzone miejsce pracy. Cieszę się, że tutaj, w bibliotece, mogę być sobą.”

Innym projektem, zaprezentowanym na portalu www.jaunimogarantijos.lt, jest „Naujas startas”. Udział w nim mogą wziąć jedynie osoby, zarejestrowane na giełdzie pracy. Celem projektu jest integracja młodych osób na rynku pracy poprzez ułatwienie zdobycia kwalifikacji oraz finansowego wsparcia dla pracodawcy, co również zwiększa konkurencyjność na rynku pracy.

„Na początku myślałem, że ten projekt jest niewiele warty, jednak już po kilku spotkaniach z koordynatorem zrozumiałem, że projekt pomoże mi „wyjść” do społeczeństwa i poczuć się na równi z innymi. Postanowiłem zostać wolontariuszem w centrum młodzieży w Szyłokarczmie, a następnie rozpocząć poszukiwania stałej pracy. Dziękuję za możliwość udziału w projekcie”- pisze Eryk.

PODCASTY I GALERIE