Nową elektrociepłownię PKN Orlen zbuduje konsorcjum Siemens

PKN Orlen zawarł z konsorcjum Siemens kontrakt na budowę w Płocku bloku gazowo-parowego o mocy 596 MWe i kompleksowy serwis nowej elektrociepłowni przez 12 lat. Celem inwestycji jest podniesienie efektywności procesu produkcji energii i ciepła - podała spółka.

PAP
Nową elektrociepłownię PKN Orlen zbuduje konsorcjum Siemens

Fot. PAP/EPA

Według płockiego koncernu, wartość kontraktu zawartego z Siemens AG i Siemens sp. z o.o. na wykonawstwo w formule „pod klucz” bloku gazowo-parowego oraz umowy na serwis głównych urządzeń bloku to łącznie 1,6 mld zł.

Nowa elektrociepłownia, która ma zostać oddana do użytku pod koniec 2017 r., będzie dostarczała parę przemysłową dla kompleksu rafineryjno-petrochemicznego PKN Orlen w Płocku oraz energię elektryczną do Krajowego Systemu Energetycznego. Będzie to druga duża inwestycja energetyczna płockiego koncernu po rozpoczętej w 2013 r. budowie we Włocławku bloku o mocy 463 MWe. Wartość tej inwestycji to 1,4 mld zł. Powstający w pobliżu włocławskiego Anwilu blok ma ruszyć w IV kw. 2015 r.

Według PKN Orlen, „nowa elektrociepłownia w Płocku o mocy 596 MWe stworzy możliwość pracy w wysokosprawnej kogeneracji, która w istotny sposób podnosi efektywność procesu produkcji energii i ciepła”. Spółka zaznaczyła, że „kluczowym elementem inwestycji będzie zastosowanie rozwiązania z nowoczesną turbiną gazową o jednej z najwyższych dostępnych na rynku sprawności – klasa H, co „przyniesie wymierny efekt w postaci zwiększenia rentowności wykorzystania paliwa gazowego do procesów produkcyjnych”.

„Dbając o doskonałość operacyjną segmentu downstream (rafineria, petrochemia, energetyka – PAP) wybraliśmy najlepszą z dostępnych technologii kogeneracyjnych o optymalnej efektywności, spełniając tym samym założenia planów rozwojowych grupy Orlen” – powiedział, cytowany w komunikacie płockiego koncernu, prezes spółki Jacek Krawiec.

Podkreślił jednocześnie, że za trzy lata PKN Orlen będzie dysponował „nowoczesnymi aktywami energetyki przemysłowej we Włocławku i Płocku tworząc istotny element bezpieczeństwa energetycznego koncernu oraz naszego kraju”. Wcześniej płocki koncern informował, że w perspektywie trzech lat grupa kapitałowa tej spółki będzie posiadała w Polsce moce w wysokości blisko 1,5 GWe.

PKN Orlen podał we wtorek, że w ramach budowy nowego bloku gazowo-parowego w Płocku spółka uzyskała dotychczas większość niezbędnych pozwoleń, koniecznych dla realizacji inwestycji, m.in. pozwolenie na budowę, umowę przyłączeniową do sieci przesyłowej z Polskim Sieciami Elektroenergetycznymi oraz Gaz-Systemem. Pod koniec listopada zgodę na realizację inwestycji wyraziła rada nadzorcza płockiego koncernu.

Obecnie na terenie kompleksu rafineryjno-petrochemicznego PKN Orlen działa zakładowa elektrociepłownia, która pracuje w systemie olejowo-gazowym. To największa elektrociepłownia przemysłowa w kraju, która oprócz zasilania instalacji zakładu głównego spółki, dostarcza ciepło także na potrzeby miasta. Właśnie w jej sąsiedztwie ma powstać nowy blok energetyczny.

PKN Orlen informował wcześniej, że w zaktualizowanej strategii grupy na lata 2014-17 zakłada wydatki na rozwój na poziomie 10,8 mld zł, w tym 6,4 mld zł na segment downstream wraz z energetyką, 3,2 mld zł na wydobycie oraz 1,2 mld zł na segment detaliczny.

W maju tego roku płocki koncern podawał, iż planuje budowę nowej elektrociepłowni także w należącej do tej spółki Rafinerii Trzebinia. Elektrownia miałaby ruszyć w 2017 r., będąc źródłem energii elektrycznej i grzewczej dla odbiorców na terenie trzebińskiej rafinerii, a także sąsiadujących z tą spółką.

W grudniu 2013 r. PKN Orlen uzyskał kredyt długoterminowy w ramach Programu Inwestycje Polskie z Banku Gospodarstwa Krajowego. Maksymalna wartość finansowania w ramach podpisanej umowy kredytowej to 1 mld zł. Jak podał wtedy płocki koncern, środki z kredytu zostaną wykorzystane głównie na wsparcie realizacji strategii energetycznej spółki. Ostateczny termin spłaty kredytu to grudzień 2025 r.

Według płockiego koncernu nakłady inwestycyjne w ciągu 9 miesięcy tego roku wyniosły 2,9 mld zł, z czego 2,1 mld zł na segment downstream wraz energetyką – w samym trzecim kwartale nakłady inwestycyjne osiągnęły tam 880 mln zł, w tym 309 mln zł na energetykę.

PODCASTY I GALERIE