Niewierowicz: Należy dążyć do zmniejszenia ceny na rynkach hurtowych

Minister energetyki Jarosław Niewierowicz uczestniczył w spotkaniu unijnych ministrów ds. energii w Brukseli. Ministrowie omówili ostatnią analizę KE dotyczącą cen i kosztów energii w UE oraz nowy pakiet energetyczno-klimatyczny.

zw.lt
Niewierowicz:  Należy dążyć do zmniejszenia ceny na rynkach hurtowych

Fot. zw.lt

Komisja Europejska zaproponowała niedawno 40-procentowy cel redukcji emisji CO2 w ramach projektu polityki energetycznej i klimatycznej UE do 2030 roku, a także wiążący na poziomie unijnym, a nie poszczególnych krajów, cel udziału energii ze źródeł odnawialnych na poziomie 27 proc. Pakiet ten ma być jednym z tematów marcowego szczytu UE.

Jarosław Niewierowicz, zabierając głos w trakcie dyskusji odnotował, że jedną z najważniejszych części składowych ceny końcowej energii, którą płacą konsumenci jest cena hurtowa, czyli cena, którą płacimy dostawcom, dlatego przede wszystkim należy dokonać analizy specyfiki różnicy cen w państwach członkowskich i dążyć do zmniejszenia ceny na rynkach hurtowych.

PODCASTY I GALERIE