Nie dla rekompensat za emerytury i zasiłki macierzyńskie

Motywując brakiem środków i dyscypliną fiskalną rząd nie zgadza się rekompensować zmniejszonych emerytur emerytów zmarłych przed majem 2014 roku. Gabinet ministrów podjął dzisiaj odpowiednią decyzję. Nie będą także zwrócone zmniejszone podczas kryzysu zasiłki macierzyńskie.

BNS
Nie dla rekompensat za emerytury i zasiłki macierzyńskie

Fot. BFL/Tomas Lukšys

Według danych Sodry, rekompensat nie doczekało się 167 tysięcy emerytów – zmarli przed 22 maja 2014 roku, kiedy ustawa weszła w życie.

Ministerstwo Opieki Socjalnej i Pracy twierdzi, że trzeba przestrzegać dyscypliny fiskalnej – na realizację propozycji potrzeba 29 milionów euro.

Rząd nie zgadza się również, by przywrócone zostały wypłacane przed kryzysem zasiłki macierzyńskie oraz by zniesione zostały ograniczenia na zasiłki po urodzeniu dwóch i więcej dzieci.

Ministerstwo Opieki Socjalnej i Pracy argumentuje, że na realizację tych zobowiązań potrzeba by było dodatkowo 120 milionów euro rocznie z budżetu Państwowego Funduszu Ubezpieczenia Socjalnego, podczas gdy według danych z marca 2015 roku dług Sodry wyniósł około 3,5 miliarda euro.

PODCASTY I GALERIE