Nausėda ma pomysł na zdobycie 100 mln euro na emerytury i zasiłki

Prezydent Gitanas Nausėda proponuje Sejmowi, aby w przyszłym roku wydatki związane z opieką socjalną zostały zwiększone o 100 mln euro.

BNS
Nausėda ma pomysł na zdobycie 100 mln euro na emerytury i zasiłki

Fot. Roman Niedźwiecki

Środki te mają zostać przeznaczone na zwiększenie emerytur i świadczeń dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowe środki głowa państwa proponuje zebrać dzięki spowolnieniu procesu zmniejszania podatków od dochodu z tytułu pracy, zmniejszenie ulg na paliwo dla rolników, oraz zwiększając podatki na dochody nie związane ze stosunkami pracy.

Odpowiednie poprawki do ustawy podatkowej szef państwa zamierza przedstawić podczas zbliżającej się jesiennej sesji parlamentu. Jego zdaniem zastosowanie pakietu propozycji pozwoli wygenerować zarówno 100 mln euro dochodów, jak też wydatków.

„Przedstawiamy zbilansowaną propozycję, jak zwiększać wydatki, które zmniejszałyby przepaść socjalną i nierówność dochodów, a jednocześnie środki, jak te dochody zgromadzić. Największą korzyść powinni odczuć ludzie w starszym wieku i niepełnosprawni” – powiedział doradca prezydenta do spraw gospodarczych Simonas Krėpšta.

Zgodnie z wprowadzonym w 2018 roku wzorem indeksowania emerytur, ich wzrost jest związany ze wzrostem funduszu wynagrodzeń. Nausėda proponuje stopniowe zwiększanie tego współczynnika, aby w ciągu najbliższych pięciu lat tempo wzrostu emerytur przewyższało tempo wzrostu wynagrodzeń. Ekipa prezydenta opowiada się także za zwiększeniem wsparcia dla niepełnosprawnych i osób nie posiadających wymaganego stażu pracy.

Prezydent proponuje także spowolnienie wzrostu nieopodatkowanego minimum dochodowego. W przyszłym roku suma ta ma wzrosnąć od 300 do 400 euro, zdaniem Gitanasa Nausėdy, należałoby zwiększyć NPD tylko o 30 euro.

Obniżenie akcyzy na ropę i olej napędowy dla rolników obecnie kosztuje budżet 83 mln euro co roku, prezydent proponuje zmniejszenie tej ulgi co najmniej o połowę.

Trzeci blok propozycji dotyczy opodatkowania wyższych dochodów pochodzących nie ze stosunków pracy, czyli z indywidualnej działalności, wzrostu kapitału czy lokat.

Proponuje się, aby po przekroczeniu pewnego poziomu dochodów nie obowiązywał 15-procentowy „sufit” podatkowy, natomiast taryfa podatkowa rosła podobnie do taryfy podatku dochodowego mieszkańców.

„Podstawowy cel – aby dochód indywidualny, nie pochodzący ze stosunków pracy, był jak możliwie najbardziej podobny do dochodu z tytułu pracy” – poinformował doradca prezydenta.

PODCASTY I GALERIE