Najwięcej zasiłków dla bezrobotnych otrzymują osoby w wieku do 30 lat

Najwięcej zasiłków dla bezrobotnych na Litwie w ub. roku otrzymały osoby w wieku 25–30 lat. Jednak, jak podała Sodra, okres, przez jaki był taki zasiłek płacony, był krótszy niż osobom w wieku starszym.

BNS
Najwięcej zasiłków dla bezrobotnych otrzymują osoby w wieku do 30 lat

Fot. BNS/Irmantas Gelūnas

Najwięcej zasiłków dla bezrobotnych na Litwie w ub. roku otrzymały osoby w wieku 25–30 lat. Jednak, jak podała Sodra, okres, przez jaki był taki zasiłek płacony, był krótszy niż osobom w wieku starszym.

Policzono, że zasiłek z tego tytułu w 2019 r. otrzymało średnio 8,5 tysiąca osób w wieku 25-30 lat i 8 tysięcy mieszkańców w wieku 55-60 lat.

Osoby starsze zasiłki otrzymują średnio przez 5-6 miesięcy, a młodsze – przez około cztery.

W grudniu 2019 r. największy zasiłek wynosił 744 euro. Otrzymywało taki zasiłek 3 proc. bezrobotnych., do 500 euro otrzymywało 18 proc. Średni zasiłek wynosił 338 euro.

Znaczną część beneficjentów zasiłków stanowią niewykwalifikowani pracownicy.

Po tym, gdy w 2017 roku zmienił się tryb wypłacania zasiłków dla bezrobotnych, ich liczba wzrosła, jednak poziom bezrobocia nie uległ zmianie.

Liczba nowych beneficjentów zasiłków w 2019 r. spadła o około 2 proc., w 2018 – wzrosła o blisko 13 proc.

W grudniu ubiegłego roku bez pracy było 6,6 proc. mieszkańcow, zasiłki otrzymywało blisko 62 tysiące osób. W analogicznym okresie roku 2018 te wskaźniki wynosiły odpowiednio 6,7 proc. oraz 60 tysięcy.

PODCASTY I GALERIE