Najwięcej zarabia się w Wilnie

Średnie miesięczne wynagrodzenie większe niż w ubiegłym roku. Dane dotyczą trzeciego kwartału.

zw.lt
Najwięcej zarabia się w Wilnie

Fot. BFL/Inga Juodytė

Departament Statystyki podaje, że wynagrodzenie wzrosło we wszystkich okręgach Litwy.

Najbardziej wynagrodzenie brutto wzrosło w okręgach poniewieskim – 6,1 proc, Szawelskim – 4,6 oraz Telszajkim – 4,2 proc. Na wzrost wynagrodzenia miały podwyżka wypłaty dla pracowników kultury i oświaty, wzrost minimalnego wynagrodzenia, a także prace sezonowe.

Najwięcej w trzecim kwartale tego roku zarobili mieszkańcy Wilna – średnie wynagrodzenie brutto w stolicy wynosiło 804 euro, w Kłajpedzie – nieco ponad 726 i w Kownie – 723 euro.

PODCASTY I GALERIE