Najniższe stawki godzinowe w Europie – na Litwie, w Rumunii i Bułgarii

Prawie 12 razy wynosiła w ubiegłym roku rozpiętość w UE-27 (bez Chorwacji) w kosztach pracy w prywatnym sektorze, a 15 razy - w unijnym przemyśle, który decyduje o poziomie konkurencyjności gospodarki.

wnp.pl
Najniższe stawki godzinowe w Europie – na Litwie, w Rumunii i Bułgarii

Fot. BFL/Vygintas Skaraitis

Najwyższe koszty płac w sektorze prywatnym były w Szwecji – 43 euro za godzinę, a najniższe w Bułgarii – 3,7 euro. Z poziomem stawki 6,2 euro/1 h, Litwa uplasowała się w tym zestawieniu na 25 miejscu, wyprzedzając tylko Rumunię (4,7 euro) i wspomnianą Bułgarię.

W przemyśle unijnym stawki godzinowe wykazywały jeszcze wyższą rozbieżność. Przy średniej UE 24,4 euro/h (a 30,7 euro w strefie euro), najwyższe były w Szwecji – 44,8 euro/h, a najniższe w Bułgarii – 3 euro/h

PODCASTY I GALERIE