Na przewoźników czekają zmiany

Państwowa Inspekcja Podatkowa postanowiła, że przewoźnicy będą zobowiązani do deklarowania wszystkich diet, wypłacanych dla pracowników.

zw.lt
Na przewoźników czekają zmiany

Fot. BFL/Šarūnas Mažeika

W opinii Inspekcji to jest konieczne, gdyż spora część pracowników pracujących w sektorze transportowym znaczną część wynagrodzenia otrzymywała w postaci diet. Część tych diet zostanie opodatkowana podatkiem od dochodu osób fizycznych (15 proc.), jednak będą też wyjątki. Diety nie będą opodatkowane w tym przypadku, jeżeli kierowca będzie otrzymywał miesięczne wynagrodzenie powyżej 455 euro brutto. Jeżeli wynagrodzenie jest mniejsze lub równe tej kwocie, ta część diet, która stanowi ponad połowę miesięcznego wynagrodzenia, zostanie opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Od początku br. wszystkie firmy na Litwie, nie tylko przewoźnicy, mają obowiązek deklarowania wypłacanych diet, niepodlegających opodatkowaniu. Dotychczas obowiązek deklarowania obejmował tylko diety opodatkowane podatkiem dochodowym. Firmy także powinny deklarować wypłacane dla pracowników rekompensaty za zwiększone wydatki, które również nie są opodatkowane. Takie rekompensaty są płacone pracownikom, którzy wykonują pracę w trakcie podróży, na zewnątrz, praca jest związana z delegacjami. Inspekcja podkreśla, że taki obowiązek jest konieczny w celu sprawdzenia, czy firmy nie ukrywają płaconych wynagrodzeń.

PODCASTY I GALERIE