Na Litwie zwiększa się stopa bezrobocia

Stopa bezrobocia w III kwartale bieżącego roku wynosiła 9,3 procent. W odniesieniu do II kwartału zwiększyła się o 0,8 proc. Natomiast wzrost rok do roku stanowił 3,2 procent.

BNS
Na Litwie zwiększa się stopa bezrobocia

Fot. BNS/Julius Kalinskas

Bezrobocie wśród mężczyzn jest większe niż wśród kobiet i stanowi odpowiednio 9,7 i 8,8 procent.

Najbardziej dramatyczny wzrost wskaźnika odnotowano wśród młodzieży w wieku 15 – 24 lat. Otóż bezrobocie w tej grupie wiekowej w III kwartale bieżącego roku osiągnęło 23,1 procent. Kwartał do kwartału wzrosło o 2 punkty, zaś rok do roku o 12,6 punktów procentowych.

W III kwartale liczba osób zdolnych do pracy stanowiła 1 milion 480 tysięcy mieszkańców. Liczba osób nieaktywnych gospodarczo, czyli dzieci przed 15. rokiem życia i emerytów wynosiła 891 i pół tysiąca mieszkańców.

PODCASTY I GALERIE