Na Litwie trzeba mieć dobry towar za rozsądną cenę

Podstawowym celem III Międzynarodowej Konferencji ,,Innowacyjne projekty źródłem wzrostu konkurencyjności firm i drogą do lepszego zaspokajania potrzeb społecznych”, która odbywa się dzisiaj w Wilnie, jest promocja przedsiębiorczości oraz wymiana doświadczeń między biznesmenami, naukowcami, inżynierami i samorządowcami dla współpracy oraz przybliżenia wiedzy o rynkach polskim i litewskim.

Antoni Radczenko

Na konferencję przybyło wielu gości z Litwy i z Polski. „Akcesja Litwy do Unii Europejskiej przyniosła wiele wyzwań dla litewskiej gospodarki. Jedne z najważniejszych są te, które związane są z wolnym rynkiem i konkurencyjnością. Wysoko rozwinięte kraje świata w sposób celowy i zorganizowany angażują najwyższe szczeble administracji państwowej, wszystkie szczeble samorządu oraz sektor publiczny do realizacji polityki rozwojowej służącej gospodarki opartej na wiedzy” – napisał do uczestników konferencji lider AWPL Waldemar Tomaszewski, który nie mógł osobiście przybyć.

List z pozdrowieniami przysłał również prezes Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Malinowski. „Innowacyjność jest jednym z priorytetów pracodawców z Rzeczypospolitej Polskiej. Dążymy do tego, aby przedsiębiorcy mieli dostęp do nowoczesnych technologii, korzystania z najbardziej efektywnych na świecie metod zarządzania” – napisał A. Malinowski.

Organizatorami konferencji są Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich na Litwie, Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Rada Regionalna w Ostrołęce, Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Warszawie oraz Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP.

Kierownik WPHI radca-minister Henryk Szymański przedstawił zebranym ogólny zarys, jak się powodzi polskim przedsiębiorcom na Litwie oraz o polskich inwestycjach na Litwie . Na początku H. Szymański zaznaczył, że panują jeszcze stereotypy, które zaliczają Litwę do rynku wschodniego. Zdaniem kierownika WPHI, jest to błędne podejście, ponieważ Litwa jest częścią Wspólnoty Europejskiej i jest krajem w którym pod względem biznesowym panuje europejskie podejście i mentalność.

„W ciągu 20 lat obroty między naszymi krajami wzrosły 23-krotnie. Eksport polski na Litwę wzrósł 27-krotnie. Natomiast jeśli chodzi o wartość bezpośrednich polskich inwestycji na Litwie, to wzrosło 260-krotnie. Polska jest poza Szwecją największym inwestorem na Litwie” – podkreślił w swym przemówieniu H. Szymański.

Prym wiodą oczywiście tacy giganci, jak PKN Orlen i PZU, jednak zdaniem radcy-ministra na Litwie ziała wiele małych i średnich firm z Polski. „Aby wejść na rynek litewski trzeba mieć dobry produkt za przestępną cenę” – podsumował H. Szymański.

Konferencja odbywa się w DKP w Wilnie. W trakcie sympozjum zostaną wygłoszone odczyty i referaty. Odbędą się też dyskusje.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej