Na Litwie rośnie spożycie drobiu

Wg danych Departamentu Statystyki, w ubiegłym roku produkcja drobiu na Litwie wzrosła o około 10 proc., natomiast spożycie – o 12 proc.

zw.lt
Na Litwie rośnie spożycie drobiu

Fot. BFL/Kęstutis Vanagas

W ciągu pierwszych 8 miesięcy br. mięsa drobiowego wyprodukowano tyle, ile uważanych za tradycyjne litewskie rodzaje mięsa wieprzowiny i wołowiny razem wziętych – 69 000 ton. Tempo zarówno produkcji drobiu, jak i eksportu oraz spożycia na Litwie, podobnie jak i w UE, rośnie już 15 lat z rzędu.

Jak zauważył Vytautas Tevelis, prezes Litewskiego Zrzeszenia Drobiarstwa, ostatnio uwidacznia się tendencja, iż rolnicy przestawiają się z hodowli trzody chlewnej na hodowlę drobiu.

W I półroczu br. Litwa wyeksportowała 44,1 mln ton drobiu, czyli o 1,9 proc. więcej niż przed rokiem. Znacznie zwiększył się eksport do Łotwy, Hongkongu, natomiast najbardziej zmniejszył się eksport na Ukrainę.

Import w I półroczu br. wyniósł 16,5 mln ton i był o 5,7 proc. mniejszy niż przed rokiem. Znacznie zmniejszył się import z Polski, Węgier i Holandii. Jak zauważają przedstawiciele branży, główną przeszkodą w dalszym rozwoju branży i powstawaniu dużych kompleksów hodowli jest brak ubojni dla drobiu. Obecnie tą działalnością na większą skalę zajmują się tylko zakłady drobiarskie Vilniaus paukštynas i Kaišiadorių paukštynas oraz Nematekas.

PODCASTY I GALERIE