Na Litwie poziom bezrobocia zbliżony do średniej UE

Stopa bezrobocia w lutym br. w Unii Europejskiej wyniosła 8,9 proc., a w strefie euro 10,3 proc. - poinformował unijny urząd statystyczny Eurostat. To najniższy odczyt od listopada 2011 roku, a statystyka dla UE osiągnęła 6-letnie minimum.

zw.lt
Na Litwie poziom bezrobocia zbliżony do średniej UE

Fot. pixabay.com

Stopa bezrobocia na Litwie wyniosła w lutym 8,8 proc., w sąsiedniej Łotwie – 10,1 proc., Estonii – 6,4 proc. i w Polsce – 6,8 proc.

Najwyższa stopa bezrobocia w UE odnotowano w Grecji – 24 proc., Hiszpanii – 20,4 proc. i Chorwacji – 12,6 proc. Najniższe bezrobocie jest w Niemczech – 4,3 proc., Czechach 4,5 proc. i Wielkiej Brytanii – 5 proc.

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.

PODCASTY I GALERIE