Na Litwie maleje bezrobocie i… liczba lidności

Z informacji posiadanej przez Departament Statystyki wynika, że dla wielu regionów Litwy bezrobocie nie jest problemem. Problemem natomiast jest zbyt mała liczba chętnych do pracy.

zw.lt
Na Litwie maleje bezrobocie i… liczba lidności

W pierwszym kwartale 2017 r. bezrobocie wyniosło 8 proc., czyli o o,3 proc. mniej niż w tym samym okresie roku poprzedniego.

W wielu regionach największym problemem jest nie bezrobocie, a zbyt mała liczba chętnych do pracy.

W 2017 r. na stałe na Litwie mieszkało 2,8 mln osób, czyli o 47 tys. mniej niż w roku poprzednim.

Liczba osób (1,3 mln) pracujących zmniejszyła się o 5,5 tys.

To świadczy o tym, że emigracja nadal ma ujemny skutek na litewski rynek pracy.

PODCASTY I GALERIE