Na Litwie już można ubezpieczyć się od zamachów terrorystycznych

Na Litwie już można ubezpieczyć się od ryzyka zamachu terrorystycznego. Taką ofertę proponuje spółka ubezpieczeniowa Gjensidige.

zw.lt
Na Litwie już można ubezpieczyć się od zamachów terrorystycznych

Fot. BFL

Osoby, które ucierpią wskutek zamachu terrorystycznego, mogą liczyć na pokrycie kosztów leczenia i repatriacji do kraju w ramach zwykłego ubezpieczenia turystycznego. Limit odszkodowania wynosi 10 tysięcy euro.

Do tej pory zamachy terrorystyczne stanowiły wyjątek w kategorii tzw. force majeure, czyli w takich przypadkach ubezpieczenie nie obowiązywało.

PODCASTY I GALERIE