Na Litwie będzie działało centrum startupowe z Białorusi „Imaguru”

Minister Gospodarki i Innowacji Aušrinė Armonaitė spotkała się z założycielkami głównego białoruskiego centrum start-upów „Imaguru” Tatjaną Marynić i Anastasią Czamiankową. Prześladowana przez reżim Łukaszenki spółka została zaproszona do bezpiecznego kontynuowania działalności na Litwie.

zw.lt
Na Litwie będzie działało centrum startupowe z Białorusi „Imaguru”

Fot. BNS/ Josvydas Elinskas

„Naszym obowiązkiem jest wspieranie ludzi prześladowanych przez reżim. Aby przedstawiciele białoruskiego biznesu mogli płynnie zintegrować się z gospodarką naszego kraju, przygotowaliśmy zmiany legislacyjne, które ułatwią relokację pracowników firmy i ich rodzin na Litwę. Białoruskie firmy w naszym kraju mogłyby bezpiecznie kontynuować swoją działalność i jednocześnie przyczynić się do wzmocnienia konkurencyjności gospodarki kraju” – mówi minister gospodarki i innowacji Armonaitė.

Reżim Łukaszenki nakazał pracownikom spółki Imaguru w Mińsku wyprowadzić się z istniejącej siedziby.

Rząd przyjął pakiet poprawek, który ułatwia relokację pracowników firmy i członków ich rodzin poprzez przenoszenie działalności firmy z krajów trzecich na Litwę. Poprawki te zostaną przedstawione Sejmowi w poniedziałek.

Zmiany w Ustawie o inwestycjach, zatrudnieniu i statusie prawnym cudzoziemców przewidują, że wszyscy pracownicy w takiej sytuacji mogą ubiegać się o zezwolenie na pobyt na Litwie. O ich przydatności do pracy decydowałby sam inwestor. Nie oceniano by też, czy członkowie rodziny zaspokajają potrzeby rynku pracy – mieliby prawo do pracy na Litwie i otrzymaliby zezwolenie na pobyt na taki sam okres.

Nowelizacja ta miałaby zastosowanie do firm inwestujących na Litwie z krajów trzecich, które zgodzą się zobowiązać się do zainwestowania w tym kraju co najmniej 1,45 mln euro i stworzenia co najmniej 20 miejsc pracy.

PODCASTY I GALERIE