Na Forum Polonijnym w Krynicy – o polskich interesach na arenie międzynarodowej

W Krynicy-Zdroju, w dniach 3-4 września odbędzie się IV Polonijne Forum Ekonomiczne w ramach XXIX Forum Ekonomicznego. W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele władz państwowych, środowisk polonijnych oraz krajowych organizacji pozarządowych.

zw.lt
Na Forum Polonijnym w Krynicy – o polskich interesach na arenie międzynarodowej

Stanisław Karczewski/Fot. Joanna Bożerodska

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski otworzy Polonijne Forum 3 września o godz. 16.45 i weźmie udział w pierwszym panelu pt. „Dobrze być Polakiem – jak dbać o polskie interesy i wartości na arenie międzynarodowej”.

Na tegoroczne IV Forum Polonijne w Krynicy złoży się pięć paneli dyskusyjnych: „Dobrze być Polakiem – jak dbamy o polskie interesy i wartości na arenie międzynarodowej”, „Jak zachęcić władze samorządowe do pomocy repatriantom?”, „Polska atrakcyjnym pracodawcą dla powracających z emigracji”, „Rola mediów i instytucji kultury w podtrzymywaniu tożsamości narodowej Polonii i Polaków za granicą” oraz „Polska jako partner naukowy we współpracy międzynarodowej”.

Forum Ekonomiczne w Krynicy, zwane polskim Davos, to trzydniowe spotkanie obejmujące sesje plenarne, panele, wykłady, warsztaty, prezentacje regionalne i narodowe, podczas których poruszane będą najważniejsze problemy regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Do Krynicy-Zdroju przybywa kilka tysięcy gości z całego świata – polityków, samorządowców, biznesmenów i ekspertów różnych dziedzin.

PODCASTY I GALERIE