Na Forum Ekonomicznym w Krynicy – o Polakach za granicą

W tym roku w ramach Forum Ekonomicznego w Krynicy (5-7 września) po raz drugi odbędzie się Forum Polonijne, zorganizowane przy współpracy z Senatem RP. Wezmą w nim udział władze państwowe, środowiska kościelne i polonijne oraz polskie organizacje pozarządowe. Uczestnicy będą dyskutowali o polityce państwa polskiego wobec Polonii i Polaków za granicą.

zw.lt
Na Forum Ekonomicznym w Krynicy – o Polakach za granicą

Fot. Przemysław Cebula

Uczestnicy paneli i dyskusji będą się między innymi zastanawiali nad rolą nowych i tradycyjnych mediów w kreowaniu w kreowaniu polskiej tożsamości poza granicami kraju, porozmawiają o roli pozytywnego wizerunku Polski na świecie w indywidualnym sukcesie Polaków mieszkających za granicą czy przyjrzą się doświadczeniom i wyzwaniom dyplomacji ekonomicznej. Zebrani podyskutują także o potencjale Polonii w inwestycjach zagranicznych polskich przedsiębiorstw, aktywizacji zawodowej i społęcznej repatriantów oraz Polaków ze Wschodu, a także omówią europejskie tendencje polityczne w panelu „Zachód ostro skręca w prawo. Koniec liberalnej demokracji, jaką znamy?”.

Forum Polonijne, które w ramach Forum Ekonomicznego w Krynicy odbyło się po raz pierwszy w ubiegłym roku z inicjatywy Senatu RP, ma angażować do udziału w tym prestiżowym wydarzeniu liderów wspólnot polonijnych z całego świata.

W agendzie Forum Ekonomicznego znajdą się także inne aktualne, istotne, nawiązujące do najważniejszych problemów gospodarczych, społecznych i politycznych Europy tematy.

Ważną częścią tegorocznego Forum będzie, organizowana już po raz 14., Międzynarodowa Konferencja „Europa Karpat”, zainicjowana przez Marka Kuchcińskiego, marszałka Sejmu RP. Jej uczestnicy będą omawiać najważniejsze tematy dotyczące Europy Środkowo-Wschodniej: od historii, kultury, spraw społecznych po gospodarkę i bieżące problemy europejskie.

Od dziesięciu lat integralną częścią Forum Ekonomicznego jest też Forum Regionów. Gromadzi ono ponad 500 przedstawicieli samorządów z Polski i zagranicy. To platforma wymiany poglądów oraz miejsce spotkań liderów samorządowych i europejskich elit regionalnych z biznesem oraz ekspertami. W tym roku jego uczestnicy debatować będą m.in. o napędzającym rozwój miast sektorze nowatorskich usług dla biznesu, wspierającej rozwój regionów atrakcyjności inwestycyjnej oraz o hamulcach i czynnikach wzrostu innowacyjności w samorządzie. Nie zabraknie też tematów o ochronie środowiska, finansach publicznych i rewitalizacji.

Podczas tegorocznego Forum Ekonomicznego już po raz 12. spotka się też kilkuset młodych liderów. Będą oni debatować w gronie wybitnych przedstawicieli życia politycznego, społecznego i biznesowego współczesnego świata w ramach Forum Ekonomicznego Młodych Liderów. To wydarzenie od lat nazywane jest „młodą Krynicą” i „Davosem ludzi młodych”. W dotychczasowych 11 edycjach wzięło udział ponad 3 tys. osób.

Organizatorem Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich. Głównym Partnerem jest Województwo Małopolskie, a Miastem Gospodarzem – Krynica-Zdrój.

PODCASTY I GALERIE